varkensvlees

Project

Q-Porkchains

Dit project beoogt biomarkers te ontwikkelen voor de varkensvleesproductieketen. Biomarkers zijn genen en eiwitten die een onderscheid kunnen aanbrengen tussen bijvoorbeeld verschillende groepen of individuen. In dit onderzoek zijn ze bedoeld om uiteindelijk hoog kwalitatief en gezond varkensvlees en varkensvet te produceren.

Consumenten zijn kritisch over de kwaliteit en gezondheid van varkensvlees. Het wordt geproduceerd in ketens die verschillen in gebruik van genetisch materiaal, behandeling en verwerking van vlees. Met algemene en ketenspecifieke biomarkers kan de kwaliteit ervan verbeteren en leiden tot goede en gezonde voeding, of het nu gaat om gemaksmaaltijden of slow-food. Dit komt ten goede aan de consument. De overheid spaart dankzij deze ontwikkeling kosten uit voor bijvoorbeeld zorg.

Tweede doel van dit project is het ontwikkelen van een Decision Support tool. Deze tool is gewenst om duurzame strategische keuzes te maken bij de productie en logistiek in de Europese varkensketen. Het proces van varkensvleesproductie varieert tussen landen en regio’s. Denk hierbij aan technische efficiëntie, CO2-footprint, kostenefficiëntie, voersamenstelling, mesttoepassing, inslachting, vleesassortiment, logistiek en samenwerking tussen partners in de productieketen. Uitkomsten van strategische analyses kunnen aanleiding zijn voor bedrijven uit de keten om bepaalde activiteiten te verplaatsen van het ene land naar het andere. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil inspelen op dergelijke ontwikkelingen en de concurrentiepositie van Nederland waarborgen.

Beide onderzoeksdoelen maken deel uit van Q-Porkchains, een omvangrijk project binnen het zesde kaderprogramma van de Europese Unie. Het is een vijf jaren durende samenwerking van meer dan 50 organisaties uit 21 landen.

Aanpak en tijdspad

Twee laboratoriumonderzoeken zijn ingezet om goede biomarkers te vinden:

  • Transcriptomics
  • Proteomics

Bij Transcriptomics-experimenten passen de onderzoekers microarray-analyse toe om genen met verschillende expressie aan te tonen. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een combinatie van bioinformatica, kwantitatief genetica, en systeembiologie. Dit levert een lijst op van genen die dienst kunnen doen als potentiële biomarkers. Verificatie en validatie van deze biomarkers vinden plaats via real time PCR-testen.

Bij Proteomics-experimenten zijn monsters geselecteerd die ook voor de Transcriptomics-experimenten zijn gebruikt. Op deze monsters passen de onderzoekers de SELDI-TOF-analyse toe. Daarbij worden potentiële biomarkers geanalyseerd door het aanwezige protein. Ook hier is het einddoel een markertest om de markers te verifieren en valideren.

De Decision Support tool is allereerst ingericht voor het doen van statische optimalisaties van kosten en duurzaamheid. In 2011 onderwerpen de wetenschappers het model aan een dynamische optimalisatie om het toepasbaar te maken voor actuele vragen. Het duurzaamheidsaspect (CO2- footprint) wordt in 2011 verder ingebouwd.

Voor informatie met betrekking tot bedrijven en organisaties die werkzaam zijn binnen dit zesde kaderproject van de Europese Unie verwijzen we u naar www.q-porkchains.org

Resultaten

Gewenst resultaat is een lijst van genen en proteïnen die als biomarkers voor vleeskwaliteitparameters beschikbaar zijn voor de industrie. Het project levert ook een realistische en dynamische Decision Support tool op. Met de tool kunnen alle belanghebbenden duurzame strategische keuzes maken voor de productie en logistiek in de Europese varkensketen. Het onderzoek geeft ook inzicht in de meest ideale plek in de varkensketen om inspecties te houden en zo bijvoorbeeld gezondsheidsrisico’s te vermijden.

Publicaties