Quin

Provincie Limburg
Ligging Bergen
Coordinaten 198.9-407.4
Hoogte tov NAP 16 tot 27 m
Oppervlakte 29.6 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status Natura2000
Jaar van aanwijzing 1987
Delen beheerd tot 1987
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop landduinen; leemarme droge dekzanden; lemig dekzand
PNV Droog Berken-Zomereikenbos
't Quin
't Quin

Bosreservaat ‘t Quin in Noord-Limburg is een heidebebossing met grove den uit 1920. Het bosreservaat ligt midden in een groter boscomplex, afgewisseld met heidevelden.

De bodem bestaat uit mineralogisch arme grove en leemarme zanden (rivierstuifzanden).

In het begin van de jaren zestig woedde een bosbrand die grote delen van het huidige reservaat heeft verwoest. Deze delen zijn opnieuw ingezaaid met grove den en Corsicaanse den. Deze jonge bossen zijn monotoon qua structuur en samenstelling.

De gespaard gebleven oude grove-dennenopstanden zijn diverser: er is een goed ontwikkelde struiklaag met berk, zomereik en lijsterbes. De bodemvegetatie bestaat uit bochtige smele, pijpenstrootje, bramen en struikheide.

Enkele open grazige stukken completeren het bosreservaat.

Kaart