Product of dienst

RATEr (online)

Radboud Academic Test of English

Doel

De RATEr is een online toets Academisch Engels. De toets heeft als doel vast te stellen of (aankomend) studenten beschikken over het vereiste taalvaardigheidsniveau om een Engelstalig studieprogramma te volgen of wetenschappelijke activiteiten te verrichten binnen het hoger onderwijs (HBO en WO) of een onderzoeksinstelling. Het resultaat van deze toets kan gebruikt worden voor toelating tot een master- of minorprogramma bij Wageningen University & Research.

Inhoud

De RATEr bestaat uit vier onderdelen*:

  • Lezen en academisch vocabulaire
  • Schrijfvaardigheid in de academische context
  • Spreekvaardigheid in de academische context
  • Luistervaardigheid in de academische context

*Aan de rechterkant van de pagina zie je meer informatie over de betreffende onderdelen.

Doelgroepen

  • (aankomend) studenten
  • promovendi en andere onderzoekers

Klik hier voor de toelatingseisen voor Masterstudenten en hier voor de toelatingseisen voor Bachelorstudenten van Wageningen University & Research.

Niveau van de toets

De RATEr is gebaseerd op het Europees Referentiekader (CEFR) en toetst op niveau B2-C1. B2 is de instapeis voor de Engelse taalvaardigheid om aan een Nederlandse universiteit te mogen studeren.

Na deelname krijg je een van de volgende kwalificaties:

  • Kandidaat beheerst B2-niveau (nog) niet
  • Kandidaat functioneert op B2-niveau (vergelijkbaar met IELTS 6.0-6.5 en TOEFL iBT 80-100)

Praktische informatie

Er is geen instapeis voor de toets, iedereen kan hieraan deelnemen. Mocht je een of meerdere onderdelen niet halen, dan is het niet mogelijk om deze onderdelen later te herkansen. Het is wel mogelijk om je opnieuw voor de gehele toets in te schrijven, je dient hiervoor opnieuw te betalen.

Kosten

Studenten €185,-
PhD-kandidaten €240,-

Betaalmogelijkheden


Per factuur

Wageningen in’to Languages maakt uiterlijk 10 werkdagen na afname van de online toets de resultaten bekend aan de kandidaat per e-mail. Dit is van toepassing wanneer de kandidaat de betaling heeft voldaan.

Data (collegejaar 2020)

De RATEr wordt vijf keer per jaar wordt georganiseerd. De eerstvolgende gelegenheid is op 5 november 2020.

Data Laatste aanmelddatum
5-nov 2020 28-okt 2020 12:00 uur
15-apr 2021 7-apr 2021 12:00 uur

Inschrijven

Je kunt je inschrijven via de oranje knop aan de rechterzijde van deze pagina. LET OP - Houd rekening mee het volgende als je deel wilt nemen aan deze toets:

*Remote proctoring

Betrouwbare en valide toets

De toets is ontwikkeld door Radboud in’to Languages en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze toets is uitgebreid gepretest bij diverse gebruikersgroepen, en deze is geijkt aan andere bekende international toetsen. De RATEr blijkt een zeer betrouwbare en valide toets te zijn, met een hoge voorspellende waarde.

Na afloop krijgt de deelnemer een certificaat waarin de resultaten met een korte toelichting zijn opgenomen en indien gewenst een advies voor remediëring.

Toetsingsregelement

Toetsingsregelement RATEr online