Nieuws

RNA Schmallenbergvirus in sperma stieren

Gepubliceerd op
10 oktober 2013

In sperma van met Schmallenbergvirus (SBV) besmette stieren, kunnen lage concentraties RNA van genoemd virus voorkomen, maar er werd geen levend virus aangetroffen in het sperma van deze stieren, zo blijkt uit onderzoek van het CVI. Het risico van besmetting met SBV via inseminatie van koeien en van de door de bevruchting ontstane foetus lijkt daarom erg klein, maar kan vooralsnog niet uitgesloten worden.

Om uitscheiding SBV in sperma te onderzoeken werden door CVI in samenwerking met de Universiteit Utrecht twee stieren geïnfecteerd met een infectieus SBV-isolaat. Beide stieren vertoonden kort na infectie ziekteverschijnselen: koorts en diarree. RNA van SBV kon in sperma van beide stieren worden aangetoond. De uitscheidingspieken werden gezien in de eerste week na de infectie, waarbij aangetekend moet worden dat de gevonden concentraties steeds laag waren en dat in het sperma geen infectieus virus gevonden werd. Infectieus virus kon alleen worden geïsoleerd uit bloedmonsters en niet uit sperma of geslachtsorganen. Hoewel in deze studie in sperma geen infectieus virus kon worden aangetoond in sperma, werd in een eerdere door anderen uitgevoerde studie wel infectieus SBV gevonden in SBV-RNA-positieve rietjes. Dit gebeurde door kalveren onderhuids in te spuiten met SBV-RNA positieve sperma; ook hier betrof het lage concentraties in de RT-PCR tests.

Zelfs wanneer sperma besmet kan zijn met infectieus SBV dan zal nog steeds opgehelderd moeten worden of het infectieuze virus overgedragen kan worden naar vatbare koeien bij inseminatie. Verder onderzoek naar SBV-infectie bij inseminatie met SBV-RNA positief geteste spermarietjes zal antwoord moeten geven op deze vraag.

Momenteel wordt geadviseerd om sperma vrij te verklaren van SBV middels een gevalideerde RNA extractie en q-RT-PCR test; deze test is niet nodig wanneer het sperma geproduceerd werd vóór juni 2011 of wanneer in het bloed van de stier minimaal 28 dagen na de spermaproductie geen antilichamen tegen SBV aantoonbaar zijn.