Project

Radioactiviteitsmetingen op Sakhalin

In juni 2011 heeft RIKILT Wageningen UR een Mobiel Stralings- Laboratorium geplaatst op het Russische eiland Sakhalin. Met het apparaat wordt gammastraling in water en voedsel gemeten.

Vlak uit de kust, ten noordoosten van het eiland, nam het offshore bedrijf Van Oord deel aan het Arkutun-Dagi Field Development Project waarbij pijpleidingen van een groot onderzees gasveld naar de kust werden gelegd.

Na de aardbeving en tsunami in Japan volgde een nucleaire ramp in Fukushima, die het personeel van Van Oord verontrustte over mogelijke radioactieve besmetting. Het gaat daarbij o.a. om voedsel en het zeewater dat op de schepen geschikt wordt gemaakt voor consumptie. Van Oord is serieus ingegaan op de signalen van haar personeel en heeft contact opgenomen met de Nuclear Research and Consultancy Group te Petten. Dit bedrijf heeft vervolgens een beroep gedaan op de radiologische en meet-technische kennis van het RIKILT en gevraagd om een Mobiel Stralingsmonitoring Systeem te plaatsen in Yuzhno-Sakhalin. In overleg met het toenmalige Ministerie van EL&I is dit in gang gezet.

Joop Weseman, stralingsdeskundige van het RIKILT Wageningen UR, heeft het personeel van Van Oord ter plaatse getraind om metingen te kunnen verrichten met het apparaat en met besmettingsmonitoren. Met de apparatuur die van juni tot eind oktober 2011 op het eiland bleef, werden zee-, rivier- en drinkwater en groente- en vismonsters gemeten. De meetresultaten werden per email vanuit Yuzhno-Sakhalin naar het RIKILT Wageningen UR gezonden voor  verdere beoordeling. Het RIKILT Wageningen UR bleef tot het einde van het project regelmatig advies geven over de gevonden meetresultaten die werden weergegeven in wekelijkse rapportages voor het beleid en de bemanning op de schepen.

Resultaten

Er zijn in de gehele periode geen producten met besmettingen boven de internationale normen gevonden.

Lees meer:

•    Voedselmonitor geplaatst op Russisch eiland - Wageningen Alumni Portal