Nieuws

Rapport: Energiezuiniger watergeefmethode Phalaenopsis

Gepubliceerd op
20 september 2012

Wageningen UR Glastuinbouw heeft onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om het energieverbruik voor het droogstoken van Phalaenopsis te verminderen door de planten na het bovendoor watergeven droog te blazen of door de planten te dompelen zodat de planten helemaal niet meer nat worden.

energiezuinigewatergeefmeth.jpg

Het Ministerie van EL & I en het Productschap Tuinbouw hebben dit onderzoek gefinancierd in het kader van het programma Kas als Energiebron. Fytofocus heeft het onderzoek financieel ondersteund.

Om druppels van de bladeren te blazen is een sterke luchtstroom nodig. Bij de bovenste bladeren gaf het blazen goede resultaten, maar bij de onderste bladeren werden druppels of plasjes water onvoldoende weggeblazen. Bovendien was de benodigde blaaskracht zo hoog, dat bij jonge planten stukjes bark uit de pot werden geblazen. Na het droogblazen waren de planten wel sneller droog dan zonder droogblazen. Het dompelen gaf goede resultaten. De bark ging niet drijven en de potten kunnen 8 cm diep (2,7 cm onder potrand) gedompeld worden. Een dompeltijd van 15 seconden was al voldoende en de wateropname was gelijker dan bij bovendoor watergeven. Hoewel er na 21 weken dompelen wel wat meer zoutophoping was bovenin de pot, was de blad- en wortelgroei gelijk of zelfs hoger dan bij bovendoor watergeven.