stoelen in de tweede kamer

Nieuws

Reactie Mansveld op schadelijkheid glyfosaat

Gepubliceerd op
23 april 2015

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer per brief geinformeerd over de schadelijkheid van glyfosaat met betrekking tot de menselijke gezondheid. Dit naar aanleiding van een artikel in The Lancet Oncology waarin glyfosaat als 'waarschijnlijk kankerverwekkend' wordt aangemerkt. In een tweede brief heeft de staatssecretaris de kamer een reactie gestuurd n.a.v. vragen die tijdens het Algemeen Overleg
gewasbeschermingsmiddelen op 4 december 2014 zijn gesteld.

Schadelijkheid Glyfosaat

De staatssecretaris onderschrijft de conclusies uit de recente EU herbeoordeling van de werkzame stof glyfosaat, uitgevoerd door lidstaat Duitsland. Uit die herbeoordeling is gebleken dat glyfosaat niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Conform de Europese en nationale regelgeving is er dan ook geen basis om in te grijpen in de toelatingen.

Dat neemt niet weg dat de staatssecretaris voldoende redenen ziet om vast te houden aan een verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw middels een wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De inspraakprocedure op het ontwerpbesluit is voor de zomer voorzien.

Glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend'

In The Lancet Oncology is recent een artikel verschenen van het International Agency for Research on Cancer (IARC) waarin wordt gemeld dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend is'. Dat is in rangorde van zorgelijkheid de tweede categorie. Onder meer anabole steroïden en werk in wisseldiensten vallen in dezelfde groep. De volledige IARC-beoordeling (Monograph 112) is overigens nog niet gepubliceerd.

Duitsland heeft in haar rol als EU rapporteur voor glyfosaat in een reactie laten weten dat het artikel geen aanwijzigingen bevat om haar eerdere conclusies te herzien. Ook de Zwitserse toelatingsinstantie BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen) heeft in een reactie laten weten dat het gebruik van glyfosaat niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.

Staatssecretaris Mansveld heeft het RIVM gevraagd ook een oordeel te geven over het artikel. Het RIVM komt tot de conclusie dat het IARC-standpunt afwijkt van eerdere beoordelingen van glyfosaat die zijn uitgevoerd door gerenommeerde instanties waarin de conclusie wordt getrokken dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Het RIVM en het Ctgb zullen zowel de monograph als de Duitse beoordeling, bestuderen zodra deze beschikbaar zijn en zo nodig zal het Ctgb handelend optreden. 

Duurder

De staatssecretaris geeft in haar brief aan dat het onkruidbeheer voor gemeenten duurder wordt maar is van mening dat het betaalbaar is. Zij baseert zich daarbij op het eerder gepubliceerde rapport van Tauw.

Mansveld schrijft ook dat zij dit voorjaar nog wil bekijken of er mogelijkheden zijn om een nationale lijst met criteria voor laagrisicomiddelen op te stellen. Op dit moment zijn er voor onkruidbestrijding op verhardingen nog geen laagrisicomiddelen geregistreerd.

Bron: tweedekamer.nl