stoelen in de tweede kamer

Nieuws

Reactie op moties Geurts en Jacobi uitgesteld

Gepubliceerd op
20 maart 2015

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer laten weten dat ze voor 1 juni zal reageren op de aangenomen moties Geurts en Jacobi.

Moties

Tijdens het debat van 18 december 2014 zijn twee moties aangenomen. CDA-Tweede Kamerlid Geurts vroeg het kabinet om de kamer voor 1 maart 2015 te informeren over de criteria die de juridische basis zouden moeten zijn van het aangekondigde verbod op alle middelen die gebruikt worden buiten de landbouw. En PvdA-Kamerlid Jacobi vroeg het kabinet of het mogelijk is een nationale lijst van criteria voor laagrisicomiddelen op te stellen zodat er geen onduidelijkheid ontstaat in afwachting van de Europese criterialijst die naar verwachting pas in 2020 klaar is.

Reactie

Op 19 maart jl. heeft staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer per brief laten weten dat zij de conceptwijziging van het besluit voor 1 juni aan de Kamer zal sturen en in de Nota van toelichting de criteria voor het verbod uiteen zal zetten.

Bron: tweedekamer.nl