voeding vleeskuikens

Nieuws

Realisatie Windstreek en Kwatrijn stap dichterbij

Gepubliceerd op
12 maart 2013

Windstreek en Kwatrijn zijn unieke stalconcepten waarin de wensen van dier, veehouder en omgeving zijn verenigd in één ontwerp. Beide concepten dongen mee in het kader van de SBIR-tender Stallen in het Landschap. En met succes! Zowel Windstreek als Kwatrijn hebben een voorlopige gunningsbeschikking van het Ministerie van Economische Zaken ontvangen.

Met deze gunningsbeschikking is de hoop gevestigd op het realiseren van een eerste pilotstal voor zowel vleeskuikens als melkvee in 2014.  

We wensen de consortiumpartners en betrokkenen veel succes met het realiseren van deze innovatieve stalconcepten en feliciteren hen van harte met het behaalde resultaat.

Kwatrijn
Kwatrijn
Windstreek
Windstreek

Windstreek  en Kwatrijn zijn ontstaan uit de eerdere projecten Pluimvee met Smaak en Kracht van Koeien.

Wageningen UR Livestock Research is de afgelopen tijd intensief betrokken geweest bij deze twee consortia.

Meer informatie over deze consortia bij Arni Janssen (Windstreek) en Bram Bos (Windstreek, Kwatrijn) en Maarten Vrolijk (Kwatrijn).