Nieuws

Realisatie dynamische getijden-energiecentrale dichterbij

Gepubliceerd op
11 december 2013

Het Power Consortium, waar IMARES Wageningen UR deel van uitmaakt, heeft bekendgemaakt dat het Nederlandse idee voor een dynamische getijdenenergiecentrale steeds meer vorm krijgt. Diverse Chinese partijen hebben inmiddels bijna 2 miljoen euro gestoken in een haalbaarheidsonderzoek naar deze bijzondere vorm van energiewinning. Eerder al gaf de Nederlandse overheid een subsidie van ruim 9 ton voor het project.

In februari 2014 komen Nederlandse en Chinese onderzoekers bij elkaar om de technische details door te nemen. In april worden de economische aspecten besproken en wordt er beslist over het vervolg. Met het concept ‘Dynamic Tidal Power' (DTP) kan op zeer grote schaal een voorspelbare manier energie worden opgewekt voor vele miljoenen huishoudens.

Onderwerp van gesprek bij staatsbezoek

Dat ‘Dynamic Tidal Power' (DTP) hoog op de agenda staat blijkt wel uit het feit dat minister-president Rutte tijdens een staatsbezoek aan China het onderwerp besprak tijdens een ontmoeting met de Chinese vice-premier Li Keqiang. De ontwikkeling van DTP is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen de beide landen met betrekking tot duurzame energie.

Mixen met andere gebruiksfuncties kustgebied

"Dynamic Tidal Power is een conceptueel nieuwe technologie voor de ontwikkeling van getijdenenergie. Het opwekken van duurzame energie kan op grote schaal gecombineerd worden met andere gebruiksfuncties in kustgebieden'', aldus mede-bedenker Rob Steijn van ingenieursorganisatie Arcadis. "De ontwikkeling van DTP heeft de grootste kans van slagen in China, Korea en het Verenigd Koninkrijk, vanwege de fysieke omstandigheden van de kustzones en de hoge mate van energiebehoeften in deze landen.'' 

Kilometerslange dam

Het principe van DTP vraagt om een vele kilometerslange dam dwars op de kust. Door het specifieke gedrag van het getij blijkt voldoende verschil in waterstand over de dam te ontstaan, waaruit elektriciteit kan worden opgewekt. Een belangrijk voordeel van deze methode is dat er geen kustinham hoeft te worden afgesloten. Uit eerdere studies is gebleken dat een DTP langs de kust van China ongeveer een 15 000 MW opgesteld vermogen kan krijgen, wat overeenkomt met het vermogen van de allergrootste waterkrachtcentrales ter wereld.

Consortium Power

Het Power consortium bestaat uit de volgende bedrijven: Strukton Engineering, Arcadis, Technische Universiteit Delft, Pentair Nijhuis, DNV Kema, Oranjewoud, IMARES Wageningen UR, en H2iD.

Bron: www.engineersonline.nl