Faciliteit

Recirculatiesystemen aquacultuur

Wageningen UR maakt door gebruik van recirculatiesystemen (Recirculating Aquaculture Systems: RAS) het mogelijk om bij het kweken van vis, het gebruik van water en energie tot een minimum te beperken.

Door de invoering van waterbehandelingstechnologieën worden afvoerstromen naar één verzamelpunt geleid en efficiënt behandeld. Dit zorgt voor een minimale emissie van nutriënten door deze systemen.

Dankzij de constante cultuurcondities (watertemperatuur, stroming, pH, zuurstof, koolstofdioxide) en een goed hygiënemanagement zijn deze systemen uitermate geschikt voor verschillende experimenten binnen IMARES en voor de Nederlandse aquacultuursector. Op dit moment worden deze systemen wereldwijd geïmplementeerd voor verschillende soorten. Van oudsher worden Afrikaanse meerval, paling, forel, tarbot, tong, tilapia en barramundi geproduceerd met behulp van RAS. Maar ook steeds meer hatcheries voor zeebaars, brasem, zalm en andere vissoorten implementeren recirculatiesystemen om het water- en energieverbruik en de emissie van nutriënten te reduceren. Dankzij meer dan 20 jaar ervaring is IMARES een van de wereldleiders op het gebied van deze technologie.