Reddingsplan voor Europese rivierkreeft

Persbericht

Reddingsplan voor Europese rivierkreeft

Gepubliceerd op
30 november 2012

Maar liefst 20 organisaties hebben de handen ineen geslagen om de Europese rivierkreeft voor Nederland te behouden. De Europese rivierkreeft (Astacus astacus) is een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland. De enige bekende plek waar deze kreeft voorkomt ligt op een landgoed van het Geldersch Landschap. Zonder ingrijpen zal de populatie niet overleven.

Om de Europese rivierkreeft uit de gevarenzone te halen heeft Alterra Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een visie opgesteld om te komen tot herstel van deze bedreigde soort in Nederland in duurzame populaties. Deze visie bestaat uit de vier V’s, namelijk Vaststellen, Veiligstellen, Versterken en Veilige leefgebieden. Belangrijk element daarbij is het vergroten van de populatie door gerichte kweek. Ook moeten er ten minste tien locaties komen waarin de Europese rivierkreeft zich blijvend kan vestigen. Na het realiseren van deze tien locaties zal de rivierkreeft in minimaal twee beeksystemen worden geherintroduceerd.

Dit traject is door Alterra samen met het Geldersch Landschap ingezet. De laatste bestaande populatie wordt jaarrond gemonitord en inmiddels is gestart met een kweekprogramma. Aan de hand van een kleine kweekgroep zijn de eerste jonge kreeften in 2012 geboren. In 2013 wordt de kweek verder opgeschaald, en worden de eerste potentiele uitzetlocaties onderzocht waar aan het eind van de zomer de eerste juveniele kreeften worden uitgezet.

Om dit te realiseren werken Alterra en het Geldersch Landschap samen met de een groot aantal partners, die in financiële en/of materiele zin een bijdrage leveren. Dit zijn (in alfabetische volgorde): Gaia Zoo, gemeente Kerkrade, Landschap Overijssel, provincie Gelderland, provincie Limburg, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Stichting  De Marke, Stichting Zabawas, Vereniging Natuurmonumenten, waterschap Brabantse Delta, waterschap Peel en Maasvallei, waterschap Regge en Dinkel, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Rivierenland, waterschap Roer en Overmaas, waterschap Vallei & Eem en waterschap Veluwe.