Nieuws

Reddingsplan voor de knoflookpad; duizenden paddenlarven uitgezet

Gepubliceerd op
9 juni 2011

Het gaat zeer slecht met de knoflookpad in Nederland.

Zonder ingrijpen dreigt de soort binnen vijf jaar uit te sterven in delen van Nederland. Daarom hebben enkele organisaties de handen ineen geslagen om de soort te redden. In dat kader zijn deze week de eerste gekweekte knoflookpadden uitgezet in Overijssel en Limburg. Door grote aantallen paddenlarven vrij te laten wordt de nog aanwezige populatie van de knoflookpad vooruit geholpen.

Een pas gemetamorfoseerde juveniele knoflookpad (pelobates fuscus)
Een pas gemetamorfoseerde juveniele knoflookpad (pelobates fuscus)

Als er nú niets gebeurt, is het bijna zeker dat dit bijzondere amfibie binnen vijf jaar uit Overijssel, Noord-Brabant en Limburg zal verdwijnen. Het is dan slechts een kwestie van tijd en de soort zal ook in Drenthe en Gelderland uitsterven. Voor het eerst sinds mensenheugenis zal dan een amfibie uit Nederland verdwijnen. Om dit te voorkomen hebben Stichting RAVON, Natuurbalans-Limes Divergens BV, Alterra, onderdeel van Wageningen UR, en Landschap Overijssel de ‘Projectgroep Knoflookpad Nederland’ opgericht en een reddingsplan opgesteld.

Al aan het eind van de jaren ‘90 werd geconstateerd dat het verspreidings-gebied van de knoflookpad in Nederland kleiner werd. Reden voor het toenmalige ministerie van LNV een soortbeschermingsplan voor deze soort te maken. Ondanks het feit dat de laatste 10 jaar veel tijd en geld in habitatverbeterende maatregelen voor de knoflookpad is gestoken, dreigt de soort in Nederland uit te sterven. Genetici bevestigen dat dit een duidelijke aanwijzing is dat genetische verarming (inteelt) de oorzaak is dat de huidige populaties ondanks al de genomen maatregelen niet kunnen overleven. Isolatie van populaties door habitatfragmentatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Om de knoflookpad voor ons land te behouden is door de Projectgroep Knoflookpad Nederland (PKN) een bijplaatsings- en/of (her)introductieprogramma gestart. Hiermee wordt voorkomen dat de investeringen van de afgelopen tien jaar voor niets zijn geweest. De provincies Overijssel en Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Nationaal Park de Meinweg in Limburg en Natuurmonumenten in Gelderland onderkenden de ernst van de situatie en dragen ondanks alle bezuinigingen bij om op landelijke schaal een start te kunnen maken met dit project. De paddenlarven worden alleen teruggeplaatst op plekken waar de eitjes vandaan komen. Kleine populaties wordt daarmee met eigen genetisch materiaal een flinke steun in de rug gegeven. Genetisch onderzoek moet uitwijzen of verschillende populaties kunnen worden gemengd om zo de genetische diversiteit te vergroten.

Bovenstaande acties houden niet in dat de soort nu gered is. De financiering van het reddingsplan is nog een probleem. De partners van de PKN hebben op vrijwillige basis veel tijd en energie in het plan geïnvesteerd en delen van het onderzoek voorgefinancierd. Voor het vervolg van dit project zijn er meer financiële middelen nodig om de knoflookpad voor Nederland te behouden.