Project

Regionaal Voedsel in Arnhem

Wat is het huidige gebruik van regionaal voedsel, hoe krijgen we regionaal voedsel in de winkels, restaurants en op de eigen eettafel? De Wetenschapswinkel heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de regionale voedselconsumptie en – productie rond Arnhem te vergroten.

Architectuurcentrum CASA Arnhem is organisator van het maatschappelijk debat tussen partijen die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling van Arnhem. Ook regionaal voedsel is een onderwerp binnen dit debat. CASA organiseerde afgelopen twee jaar diverse activiteiten om het onderwerp voedsel te agenderen en tegelijkertijd eigenaarschap te creëren bij verschillende partijen. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan die activiteiten.

Aandacht voor voedsel uit de regio

Als ondersteuning van haar activiteiten wilde CASA meer weten over de huidige voedselketens in en rond Arnhem daarbij stond het in kaart brengen van de mogelijkheden om de regionale voedselconsumptie en -productie rond Arnhem te vergroten centraal. De Wetenschapswinkel is gevraagd hier onderzoek naar te doen. Waar komt ons eten eigenlijk vandaan? En waar gaan de producten uit de regio naar toe? En hoe krijgen we meer regionaal voedsel in onze winkels, restaurants en op de eigen eettafel? CASA wilde lokale en regionale overheden, bedrijfsleven, initiatiefnemers en burgers prikkelen om aandacht te besteden aan voedsel uit de regio.

De projectdoelstelling voor dit Wetenschapswinkelproject was:

Het ontwikkelen van bouwstenen voor activiteiten op gebied van Regionaal Voedsel

  • feiten & cijfers: inzicht in huidige voedselvoorziening in Arnhem en omgeving
  • inzicht in mogelijkheden om het aandeel regionaal voedsel te vergroten
  • adviezen voor het ontwikkelen van regionale activiteiten

Het onderzoek

Er is in juni 2012 een expertmeeting georganiseerd om kansen op het gebied van stadslandbouw en regionaal voedsel voor Arnhem en de regio te ontdekken en de potenties in beeld te brengen. Tijdens de bijeenkomst is er een vijftal urgenties benoemd als aandachtspunten bij het vervolg van het onderzoek. Ruimte voor voedsel in de stad was een van die punten.

In het najaar van 2012 hebben studenten van Wageningen University een eerste deelonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor regionale voedselproductie in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Hymke Couwenberg, Kawire Gosselink, Bob van der Helm, Stefanie Hummelink en Maurice Vollebregt. Hieruit blijkt dat er mogelijkheden zijn maar dat Arnhem zich niet alleen met regionaal voedsel zal kunnen voeden. De resultaten van het onderzoek waren aanleiding voor het formuleren van kansrijke speerpunten voor Arnhem.

Vervolgens is er, met een aantal drukbezochte avondbijeenkomsten rond het thema voedsel en de stad, gepoogd een netwerk tot stand te brengen dat een actieve rol gaat spelen bij het herstel van relatie tussen de stad en haar voedsel.

Meer informatie: www.casa-arnhem.nl

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan