Nieuws

Regionaal netwerk gaat internationale kennis benutten

Gepubliceerd op
16 oktober 2012

Om een internationaal netwerk soepel te laten draaien is het belangrijk ruimte te bieden voor persoonlijk contact en diversiteit. Een ‘broker’ die de communicatie begeleidt en de continuïteit waarborgt is daarbij van doorslaggevend belang.

Dat schrijven studenten van Wageningen University die in opdracht van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) onderzoek deden naar het succesvol maken van Participand, een nieuw regionaal netwerk in Wageningen en omgeving.

Participand laat zien dat het mogelijk is om internationale studenten en migranten bij netwerken te betrekken, waardoor niet over hen wordt gepraat, maar met hen wordt samengewerkt. Daarbij vragen netwerken van mensen met uiteenlopende culturele achtergronden om een flexibele, open en transparante aanpak, zo schrijven de opstellers van het rapport.

Participand is een initiatief van COS Gelderland en OIKOS om (inter)nationale studenten, nieuwkomers, onderzoeksinstellingen, en bedrijven en organisaties actief te verenigen in een (inter)nationaal netwerk gericht op duurzame internationale samenwerking. Deze kennismaking stelt hen in staat nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en op deze manier ook geschikte medewerkers, stagiaires en vrijwilligers te vinden.

Op donderdagavond 18 oktober om 19.30 uur worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens een netwerkbijeenkomst van Participand in Impulse, gebouw 115 van Wageningen UR, Stippeneng 2 in Wageningen. Geïnteresseerden zijn hierbij welkom.

Het Wetenschapswinkelrapport 287 met de titel ‘Participand’ is te downloaden vanaf de projectsite Participand.