National level maternal health decisions: towards an understanding of health policy agenda setting and formulation in Ghana

Promotie

Reproductieve gezondheidszorg op nationaal niveau: naar een beter begrip van de agendering en formulering van gezondheidsbeleid in Ghana

Promovendus A (Augustina) Koduah
Promotor prof.dr.ir. JWM (Han) van Dijk
Copromotor prof. dr. IA Agyepong
Organisatie Wageningen University, Sociologie van Ontwikkeling en Verandering
Datum

wo 9 november 2016 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Het proefschrift verschaft inzicht in de omstandigheden waar beleidsactoren zoals, bureaucraten, politici, internationale donoren, leveranciers van diensten en het publiek in staat zijn om beslissingen over de publieke beleidsagenda met betrekking tot reproductieve gezondheidszorg te beĆÆnvloeden en te nemen. Inzicht in het hoe en waarom van deze beslissingen is van groot belang omdat bepalen welke concrete maatregelen genomen worden en hoe ze worden uitgevoerd om reproductieve gezondheidszorg te verbeteren. Het onderzoek laat zien hoe beslissingen met betrekking tot het kosteloos toegankelijk maken van kraamzorg over vijf decennia, en gratis anticonceptie, tot stand kwamen onder invloed van verschillende beleidsactoren, en nationale en internationale politiek druk. Beleidsactoren gebruiken geld, wetenschappelijke bewijzen, sociale en politiek macht om beleidsideeĆ«n in een specifieke richting te duwen. Het gevolg kan zijn dat beleid dat op de nationale agenda komt, niet wordt vertaald in concrete maateregelen, en niet wordt uitgevoerd omdat het geen regelmatige aandacht krijgt in discussies over de beleidsagenda.