Alumnibijeenkomst

Reünie startjaar 1965: gezelligheid met inhoud, vrijdag 16 oktober 2015

De terugkomdag voor 50e-jaars was meer dan een dag samen herinneringen ophalen. ‘Ik heb oude bekenden gezien én wat geleerd over ontwikkelingen in de wereld’, aldus een tevreden aanwezige.

Organisator Wageningen University
Datum

vr 16 oktober 2015 10:00 tot 20:00

Locatie Orion, gebouwnummer 103
Bronland 1
103
6708WH Wageningen
0317 48 87 77

De reünie die jaarlijks wordt gehouden voor studenten die vijftig jaar geleden aan hun studie begonnen, was dit jaar voor startjaar 1965. Op 16 oktober waren ze een hele dag uitgenodigd in onderwijsgebouw Orion op Wageningen Campus. 135 oud-studenten grepen de mogelijkheid aan om hun jaargenoten én Wageningen weer eens terug te zien.

Damesflat

Herinneringen aan de studietijd komen bij de ontmoetingen snel boven. Sommige vrouwen blijken destijds ‘noodgedwongen’ lid te zijn geweest van de WVSV (later opgegaan in Ceres). “Ik wilde lid worden van KSV. Dat kon echter alleen als je ook lid werd van de WVSV”, vertelt Adrie van Hengstum (Agrarische sociologie van de Westerse gebieden) over haar dubbellidmaatschap. “Maar mij sprak juist de reuring bij KSV aan; ik kwam uit een meidengezin.” Het was ook de tijd dat je mannen alleen bij hun achternaam noemde en een van de drie studentenflats op de Walstraat een meisjesflat was (de eerste gerekend vanaf de Hoogstraat). “Heel wat jongemannen hebben daar aangebeld, want er studeerden destijds veel minder vrouwen in Wageningen dan tegenwoordig”, lacht oud-bewoonster Tineke van den Berg-Huisman (Landschapsarchitectuur).

Melkboer

De Walstraat is net opgeleverd als lichting 1965 aankomt. Theo Edens (Landbouwtechniek) kan zijn oud-afdelingsgenoot Jules Meijer (Waterzuivering) op de terugkomdag vertellen wat er sindsdien veranderd is. Ze behoren tot de eerste bewoners van Walstraat 40. “Ik ben er anderhalf jaar geleden binnengelopen, toen ik hier in de buurt op vakantie was met mijn vrouw.” Meijer was de koffieman: altijd viel er bij hem wel iemand binnen voor koffie. Edens deed de melkboer. “Ik woonde het dichtst bij de deur. Maar we zagen de melkboer nooit. ’s Avonds zetten we onze krat met bestelboekje en lege flessen voor de deur, en ’s morgens was dat gevuld. Ik haalde bij iedereen de centen op. Die legden we ook in de krat. Dat ging altijd goed.”

Onderwijs

In de ochtend schetst rector magnificus Arthur Mol voor de reünisten de ontwikkelingen in Wageningen van de afgelopen vijftig jaar, met groeiende studentenaantallen en de bouw van Wageningen Campus. Ook werpt hij een blik op de toekomst. Zo werkt Wageningen University aan een integraal ‘onderwijs ecosysteem’, waarbij naast de bachelor- en masteropleidingen op de campus ook op afstand Wagenings onderwijs te volgen is, van specifieke trainingen en MOOCs (gratis online cursussen) tot volledige opleidingen. Een heel verschil met 1965, zo maakt dagvoorzitter Antoon Kuhlmann (Bosbouw) duidelijk. “In het eerste jaar volgde je allemaal dezelfde vakken, en ’s middags was je op alfabet ingedeeld voor practica. Nog geen dertig procent slaagde in één keer voor het eerste jaar. Ook werd op de Hollandseweg in sneltreinvaart een collegezaal gebouwd omdat de grote collegezaal op de Dreijen te klein was. Het was niet meer dan een lege schoenendoos, maar mét Julia (prof. Reinders-Gouwentak) op het podium.”

Ingenieursbenadering

Na de groepsfoto en lunch volgen lezingen over het thema ‘Wageningen sinds de Club van Rome en wat we er aan gedaan hebben’. In veel gebieden is de bevolkingsgroei nog altijd groter dan de groei van de landbouwproductie, laat een bezorgde Klaas van Egmond (Levensmiddelentechnologie, oud-directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau) aan de hand van kaarten zien. “Alleen door sociale en technische problemen te verbinden is het mogelijk om tot oplossingen te komen”, stelt Van Egmond. Daarbij zijn de Wageningse ingenieursbenadering (niet alleen het probleem bestuderen maar ook bijdragen aan de oplossing) en systeembenadering belangrijk. “We hebben geleerd dat er niet één waarheid en dus ook niet één oplossing is”, vat rector Arthur Mol tot slot samen.

Op stap

Om wat meer van Wageningen te zien, kunnen de reünisten vervolgens met een excursie naar keuze mee of twee uur zelf op stap. Een groep oud-Unitasleden grijpt die tijd aan voor een bezoek aan de oude sociëteit op de berg en een gezamenlijke wandeling richting de stad. Twee reünisten die in dienst van Wageningen UR betrokken waren bij de bouw van de onderwijsgebouwen Forum en Orion op Wageningen Campus, Pim Brascamp (Zoötechniek) en Janhein Loedeman (Cultuurtechniek B), nemen enkele jaargenoten mee voor een speciaal bezoek aan beide gebouwen. De dag besluit met een gezellig samenzijn in Orion, met aperitief en diner.

De reünisten brachten op de terugkomdag €1172 euro bijeen voor het Belmonte Arboretum, voor een geautomatiseerd beregeningssysteem van de Rozencollectie in de tuin. Dit systeem maakt ’s nachts beregening mogelijk. Dat bespaart  water en draagt bij aan duurzaam beheer. U kunt nog steeds doneren.

Jaarboek en groepsfoto

In het jaarboek hebben 120 jaargenoten verteld hoe hun leven na het afstuderen is verlopen. Ook is er een groepsfoto gemaakt. Heeft u het jaarboek en/of de groepsfoto nog niet ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar alumni@wur.nl met uw meest recente gegevens. Dan sturen wij het jaarboek en de groepsfoto over de post naar u toe.

Programma

10.30 – 11.00 Ontvangst met koffie en thee

11.00 – 11.15 Welkom door dagvoorzitter en jaargenoot Ir. Antoon Kuhlmann

11.15 – 12.00 Prof. dr. A.P.J. (Arthur) Mol spreekt over ‘Verleden, heden en toekomst van Wageningen University’ met ruimte voor vragen

12.00 – 12.10 Een korte toelichting op het jaarboek door jaargenoot Ir. Marijke Karsten

12.10 – 13.30 Groepsfoto met aansluitend lunch

13.30 – 15.00 Lezingen met het thema: ‘Wageningen sinds de Club van Rome en wat we er aan gedaan hebben’. Met sprekers Prof. ir. Klaas van Egmond, Prof. ir. dr. Rudy Rabbinge en Prof. dr. Arthur Mol. Discussie onder leiding van Dr. ir. Abele Kuipers.

15.00 – 15.30 Pauze en naar de bussen voor het excursieprogramma

15.30 - 17.30 Excursieprogramma

Optie A Bezoek aan beeldengalerij Het Depot

Optie B Bezoek aan het Belmonte Arboretum

Optie C Rondleiding Wageningen Campus door studenten Optie

D Nostalgische toer door Wageningen langs bekende gebouwen uit het verleden

Optie E Herontdekken Wageningen op eigen gelegenheid

17.30 - 21.00 Aperitief met aansluitend een diner

Thema

'Wageningen sinds de Club van Rome en wat we er aan gedaan hebben'

In 1972, zo ongeveer toen we afstudeerden, verscheen het rapport 'Grenzen aan de Groei' van de Club van Rome. Aan de hand van modelberekeningen schetste het rapport een toekomst waarin wereldbevolking, industriële ontwikkeling en milieuproblemen sterk zouden toenemen, terwijl de beschikbaarheid van grondstoffen en voedsel zou afnemen, met uiteindelijk grote risico’s voor de wereld als geheel. Nu, 50 jaar en een werkzaam leven later, moeten we constateren dat deze, door velen als doemscenario gekarakteriseerde ontwikkeling, voor een deel en vaak anders dan voorspeld, is uitgekomen. Klimaatverandering, overbevolking, grootschalige erosie, blijvende problematiek rond voedselvoorziening en –verdeling, grootschalige vluchtelingenstromen en een wereldwijde financieel-economische crisis beheersen het dagelijkse nieuws. Als Wageningers hoeven we ons niet te generen. Terugkijkend op die afgelopen 50 jaar heeft onze generatie een grote bijdrage geleverd aan de oplossing van deze wereldwijde problemen. Maar was het genoeg? Moeten we pessimistisch of toch optimistisch zijn?

Reüniegift: Geef om de mooiste plek van Wageningen!