Nieuws

Rijkswaterstaat geeft prijs voor businessplan meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee

Gepubliceerd op
29 maart 2011

De consortia Hortimare, Ecofys en ATO (Agrotechnologisch Onderzoek) Noord-Holland hebben, in samenwerking met een aantal bedrijven en onderzoeksinstituten zoals Alterra, IMARES en Plant Research International van Wageningen UR en Deltares een prijsvraag gewonnen van Rijkswaterstaat. De prijs is op 22 maart uitgereikt voor een concreet plan van een Multifunctionele Duurzame Zeeboerderij op de Noordzee.

Zeewierteelt blijft volop in de belangstelling

Prijs

De prijs in natura, is het leveren van specifieke kennis en capaciteit door  Rijkswaterstaat, om het concept verder te ontwikkelen en uit te voeren. Frans Veenstra van IMARES: “Wij doen als IMARES mee om versnippering te voorkomen bij de vele innovatieve ontwikkelingen in offshore aquaculture & energy”.

De eerste stap zal zijn om een kleinschalige proefboerderij op de Noordzee te realiseren. Hier kunnen de eerste combinaties van zeewierkweek met andere functies worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld winning van windenergie op zee.

Medio 2013 zal, na het nodige vooronderzoek en formele vergunningverlening, de kleinschalige proefboerderij op zee een feit zijn.

Meer informatie:

Willem Brandenburg, Agrosysteemkunde Plant Research International
Marian Stuiver, Team mens en maatschappij Alterra
Frans Veenstra, IMARES