Nieuws

Risico op verdichting van de ondergrond is in 30 jaar toegenomen

Gepubliceerd op
19 november 2013

Als gevolg van de ontwikkelingen van machinegewichten en banden is de bodembelasting op 50 cm diepte met 20% toegenomen. Daarmee is het risico op een vaak moeilijk te verhelpen bodemverdichting duidelijk toegenomen. Dit blijkt uit een inventarisatie van Wageningen UR voor het ministerie van Economische Zaken.

Bodemverdichting wordt in de Europese bodemstrategie genoemd als één van de belangrijkste aantastingen van de bodem in Europa. De inzet van zware, bodemonvriendelijke machines in de landbouw, vaak onder natte bodemomstandigheden, wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak. Vooral verdichting van de ondergrond is schadelijk, omdat herstel daarvan vaak moeilijk is. De werkelijke ontwikkeling van de bodembelasting in de ondergrond van 1980 tot 2010 is onlangs geïnventariseerd door Wageningen UR.

Belasting ondergrond

De belasting van de ondergrond is beschreven door de voorkomende piekspanningen op 25, 40 en 50 cm diepte in de ondergrond, in 1980 en 2010, en is berekend met behulp van de specificaties van machines, banden en bandspanningen, die in die jaren veel bij loonwerkers en grotere bedrijven gebruikt zijn.

Piek-grondspanning

In vergelijking met 1980 bleken de wiellasten in 2010 gemiddeld twee keer zo hoog, waren de banden gemiddeld ca. 70% breder en was de benodigde luchtdruk in de banden gemiddeld 20% lager. Als gevolg hiervan bleef de bodembelasting, uitgedrukt als piek-grondspanning, op 25 cm diepte in de grond ongeveer gelijk. Dieper in de ondergrond nam de bodembelasting echter toe, met 10% op 40 cm diepte en met 20% op 50 cm diepte. Daarmee is ook het risico op verdichting van vooral de diepere ondergrond in de afgelopen 30 jaar duidelijk toegenomen.