Project

Risicobeoordeling: SYMBIOSES - system for biology‐based assessments

Het doel van dit project is het maken van een impact assessment en management tool die gebaseerd zijn op de ecosysteembenadering. Hiermee kunnen op feiten gebaseerde, kwantitatieve analyses uitgevoerd worden van de mogelijke gevolgen van aardolieontwikkelingen en andere activiteiten in ruimtelijk beheerde ecosystemen.

Samen met de partners initieert Wageningen Marine Research de ontwikkeling van een ge├»ntegreerd model voor risicobeoordelingen die gebaseerd zijn op de ecosysteembenadering. Het wordt speciaal ontwikkeld voor de Lofoten enBarentszzee regio. Het model maakt gebruik van van bestaande modellen voor plankton, vislarven en eieren, vispopulaties, ecotoxicologie en verspreiding van chemische stoffen en maakt  de beoordeling  mogelijk van de gelijktijdige effecten van de visserij en aardolie-activiteiten op vis en plankton gemeenschappen.

Zie ook het dossier