planning processing industries support systems

Promotie

Rivers running deep. Complex flow and morphology in the Mahakam River, Indonesia

Promovendus Bart Vermeulen
Promotor prof.dr.ir. R (Remko) Uijlenhoet
Copromotor dr.ir. AJF (Ton) Hoitink
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Hydrologie en kwantitatief waterbeheer
Datum

ma 8 december 2014 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Tropische rivieren vormen een uitdaging voor ons begrip van rivierprocessen. In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de Mahakam Rivier op Oost-Kalimantan, Indonesiƫ. Veel bochten in de Mahakam rivier zijn erg scherp en bereiken dieptes van wel zestig meter, meer dan vier keer de gemiddelde diepte van de rivier. Deze scherpe bochten en kuilen gaan gepaard met een afwijkend meandergedrag. Waar normaal gesproken erosie plaatsvindt in de buitenbocht en sedimentatie in de binnenbocht, zien we hier het tegenovergestelde. Dit afwijkende gedrag heeft grote gevolgen voor de mate waarin ontwikkelingen in een dergelijke rivier kunnen worden voorspeld. In de afgelopen jaren zijn diepe kuilen mogelijk de oorzaak geweest van het instorten van een brug, waarbij doden zijn gevallen, en van het instorten van een overlaadstation bij een koolmijnbedrijf. Nieuwe meetmethodes zijn ontwikkeld om analyse van de stroming in diepe kuilen van de Mahakam mogelijk te maken.