SRUC

Nieuws

Roel Veerkamp Visiting Professor aan het SRUC

Gepubliceerd op
8 juli 2013

Het SRUC, de Schotse organisatie die verspreid over heel Schotland verantwoordelijk is voor agrarisch onderzoek, onderwijs en voorlichting, heeft professor Roel Veerkamp, Wageningen UR Livestock Research, de eretitel toegekend van Visiting Professor in Numerical Genetics. De benoeming is voor vijf jaar en kan daarna verlengd worden. Als Visiting Professor zal Roel Veerkamp nauwe banden onderhouden met de onderzoekers van SRUC in Edinburgh en de samenwerking verder uitbouwen.

2013070901-veerkamp02.jpg

SRUC kent deze eretitel van visiting Professor aan Roel Veerkamp toe als erkenning van de actieve academische samenwerking met de medewerkers van SRUC. De expertise van Roel Veerkamp is door de jaren heen van groot  voordeel geweest voor SAC, nu SRUC. Met deze benoeming wordt deze samenwerking bestendigd.

Prof. Dr. ir. Roel Veerkamp, Livestock Research, is buitengewoon hoogleraar Numerieke genetica en genomica bij het Animal Breeding en Genomics Centre van Wageningen  UR en zowel nationaal als internationaal een erkend wetenschapper op het gebied van numerieke methoden die worden toegepast in veehouderijsystemen. Als onderzoeker houdt hij zich onder ander bezig met het gebruik van DNA informatie in de fokkerij, verduurzaming van de fokdoelen en resource efficiëntie van melkvee. Daarnaast coördineert hij de Stichting GES die verantwoordelijk is voor de fokwaardeschatting van stieren in Nederland en Vlaanderen.

Roel Veerkamp heeft van 1991 tot 1997 onderzoek gedaan in Edinburgh. In 1995 is hij gepromoveerd op onderzoek naar het verbeteren van de melkveefokkerij. Hij heeft de eerste levensduur index ontwikkeld en uitgebreid gekeken naar voer efficiëntie. In de functies die hij daarna bekleedde heeft hij altijd nauwe contacten onderhouden met onderzoekers van SRUC.