Roodbont Fries Vee, Adviezen voor opzetten fokprogramma