Nieuws

Rubicon grant: Dr. Annelein Meisner has been awarded from NWO-ALW

Gepubliceerd op
5 juli 2012

This grant enables Annelein Meisner to continue her research on extreme weather effects on soil communities and ecosystem functioning, which she started during her PhD research under supervision of Prof. Wim van der Putten and Prof. Wietse de Boer. Annelein will carry out this research at Lund University, Sweden.

Read more in Dutch:

Aan dr. Annelein Meisner, onderzoekster gepromoveerd aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, is een Rubicon-subsidie toegekend door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Meisner deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Terrestrische Ecologie van het NIOO-KNAW en  krijgt de subsidie van het cluster ALW om haar onderzoek naar het functioneren van bodems na droogte voor twee jaar voort te zetten aan de Universiteit van Lund in Zweden.


Met Rubicon geeft NWO pas gepromoveerde wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten in het buitenland. De hoogte van de subsidie hangt af van de gekozen bestemming.


Annelein Meisner (1979) doet haar onderzoek naar hoe bodems functioneren na kortere of langere periodes van droogte. Micro-organismen in de bodem zijn belangrijk voor het functioneren van ecosystemen. Ze leveren vele diensten voor mensen zoals het beschikbaar maken van voedingsstoffen voor de groei van planten. Klimaatverandering leidt tot veranderingen in neerslagpatronen wat de vochtgehalten van bodems verandert. Meisner gaat nu verder onderzoeken hoe deze veranderingen het functioneren van micro-organismen kan beïnvloeden.


Note

Dr. Annelein Meisner woont momenteel in Denemarken en is bereikbaar via email a.meisner@nioo.knaw.nl