Project

Ruimtelijke klimaatadaptatiemogelijkheden van Multi Functioneel landgebruik in Het Groene Woud

Het doel van het project was om na te gaan welke kansen multifunctioneel landgebruik kunnen leveren voor vergroting van de klimaatbestendigheid van Het Groene Woud.

zonnebloemteelt

Hiervoor is de behoefte gepeild, geïnventariseerd welke gebieden het meest geschikt zouden zijn voor het opzetten van een proefpilot en welke partijen betrokken kunnen worden bij de opzet en uitvoering van één of meer proefpilots.

Er is een overzicht gemaakt van mogelijkheden van Multifunctioneel landgebruik in Het Groene Woud ter vergroting van de klimaatbestendigheid van een gebied. Ter illustratie zijn hiervoor ook een aantal voorbeelden uit andere delen van Nederland op een rij gezet. Samen met een aantal stakeholders uit het gebied is vervolgens een Plan van Aanpak uitgewerkt voor twee proefpilots in Het Groene Woud voor diensten die multifunctioneel landgebruik kunnen leveren:

  1. Een pilot in de driehoek Den Bosch - Vught - Sint Michielsgestel (zgn ‘proeftuin van Den Bosch’)
  2. Een pilot in de Mortelen/Scheeken.

Bij de uitwerking van de pilots zijn vertegenwoordigers betrokken van de volgende organisaties: streekraad, Brabants landschap, provincie Noord Brabant, gemeente Tilburg, Waterschap de Dommel, ZLTO, streekhuis, Duinboeren, ECNC, Brabantse Milieu Federatie en Directie Landelijk Gebied.

Publicatie