Tea plantation in Rwanda - Pesticide risk reduction

Nieuws

Rwandese minister 'zeer geïnteresseerd' in werk Wageningen UR

Gepubliceerd op
25 juni 2013

De Rwandese minister van Landbouw, Agnes Kalibata, is "zeer geïnteresseerd" om samen met Wageningen UR de voedselveiligheid en voedselzekerheid in Rwanda te verbeteren. De minister en andere Rwandese functionarissen werden op vrijdag 21 juni ontvangen op Wageningen Campus door Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR. Medewerkers gaven presentaties over pesticidegebruik, voedselveiligheid en voedselzekerheid.

Risicoreductie pesticiden

Tijdens hun korte bezoek aan Wageningen werd de Rwandese delegatie geïnformeerd over het Pesticide Risk Reduction Programme in Ethiopië, dat kan worden uitgebreid naar andere Oost-Afrikaanse landen, zoals Rwanda. Ook hoorden ze hoe landbouwkundig onderzoek boeren in Nederland en andere Europese landen helpt om het gebruik van pesticiden te verminderen, door het implementeren van Integrated Pest Management. Verder werd inzicht verschaft over de systematische tests die referentielaboratoria in heel Europa uitvoeren om te voorkomen dat voedsel waar meer chemicaliën op zitten dan volgens de ingestelde voedselveiligheidslimieten is toegestaan bij de consument terechtkomen. En tot slot werd de Rwandese delegatie meegedeeld dat Wageningen UR Centre for Development Innovation trainingen op maat kan leveren voor professionals in de agrosector in Rwanda.

Samenwerking met Wageningen UR

Minister van Landbouw Kalibata maakte herhaaldelijk duidelijk geïnteresseerd te zijn in samenwerking met Wageningen UR. "Alle dingen waar we aan werken in Rwanda, werden in deze presentaties behandeld", verklaarde ze. Hoewel het bezoek kort was, kreeg de Rwandese delegatie (met onder meer de directeur-generaal van de Landbouwraad van Rwanda, het hoofd van de divisie Tuinbouw van de National Export Development Board en de ambassadeur van Rwanda in Nederland) een goede indruk van wat Wageningen UR te bieden heeft om de voedselveiligheid en voedselzekerheid te verbeteren.

Vijfdaags bezoek aan Nederland

Minister Agnes Kalibata bezocht Nederland van 18 tot 22 juni op uitnodiging van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Het doel van haar bezoek was om de economische samenwerking tussen de agrarische sectoren in Nederland en Rwanda te intensiveren. Ook wilde ze graag kennismaken met de institutionele structuur waarmee Nederland haar succesvolle landbouwsector ondersteunt.

Landbouw is de hoeksteen van de economische transformatie in Rwanda en biedt werkgelegenheid aan 80 % van de bevolking van het Oost-Afrikaanse land. De overheid heeft de productiviteit van de sector sterk bevorderd door middel van ruilverkavelingsbeleid en de prioritering van bepaalde hoog potentieel-gewassen. Uitdagingen zijn er nog genoeg, maar toch is Rwanda in rap tempo haar economische en zakelijke regelgeving aan het hervormen.

Kalibata’s bezoek begon met ontmoetingen met minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. Ze bezochten ook FloraHolland, FrieslandCampina, Van der Put Fresh Cargo Handling, aardappeltelers, tuinders, CTA, AgriProFocus en Rabo Development.