Saldo vleeskuikens trekt aan

Nieuws

Saldo vleeskuikens trekt aan

Gepubliceerd op
27 oktober 2011

Het saldo van vleeskuikenbedrijven heeft in 2011 tot nu toe elke maand ver onder het normale niveau gelegen. Met name in juli, normaal de topmaand, was het resultaat teleurstellend.

In augustus en september trok het resultaat aan, door een kleine stijging van de opbrengstprijzen en lagere prijzen voor tarwe en eendagskuikens. September is de eerste maand waar het saldo hoger is dan in de vergelijkbare maand van 2010. Over het gehele jaar genomen, liggen de opbrengstprijzen in feite op een redelijk goed niveau. Maar vooral de kosten zijn hoog, door de hoge voerprijzen.

Een lichtpuntje is dat de mengvoerprijzen over het hoogtepunt heen zijn en de komende tijd zullen gaan dalen. Maar voorlopig hebben de bedrijven te maken met een achterstand in het cumulatieve saldo (tot en met september) van bijna 25.000 ten opzichte van vorig jaar. En vorig jaar lagen saldo en inkomen al duidelijk onder het meerjaarsgemiddelde.

Ga voor meer informatie en achtergronden bij deze ontwikkelingen naar de Barometer Agrarische Sectoren, onderdeel 'vleeskuikens'.