Promotie

Samen leren werken en innoveren: bijdragen aan een gemeenschappelijk beheer van plattelandsgebied

Dit proefschrift draagt bij aan een gemeenschappelijke beheer van plattelandsgebieden. In het onderzoek zijn de opzet en werking van bestaande vormen van samenwerking en de ondersteuning van die samenwerking bestudeerd. Het onderzoek is verricht in zes Europese plattelandsgebieden.

A big problem in science is the urge to categorize everything.
Wiebke Wellbrock

Uit het onderzoek blijkt dat goed werkende verbindingen tussen bestuur en beleid, initiatieven vanuit het gebied en kennisinstellingen de sleutel vormen tot het samen leren werken en innoveren en daarmee een gemeenschappelijk beheer van plattelandsgebieden.