Nieuws

Samenwerkingsverband biotechnologie (ACCESS) goedgekeurd

Gepubliceerd op
19 juli 2012

De Provincie Gelderland heeft bekend gemaakt dat het project ACCESS subsidie ontvangt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Binnen het project wordt een solide ontwikkelings- en productieproces voor medicijnen van biologische herkomst ontwikkeld.

medicijnen

De samenwerkende partners, waaronder Wageningen University (Bioprocess Engineering), willen de ontwikkeling en productie van bepaalde medicijnen zodanig verbeteren dat deze goedkoper worden voor de consument.

Dit wordt tot stand gebracht door verbetering van het celkweekproductiesysteem en microfluidics-analysetechnieken. Vooral het kweken van cellen, noodzakelijk om inzicht te krijgen in vorming van deze medicijnen, is een tijdrovend, kwetsbaar en ingewikkeld proces. De ontwikkelde innovaties binnen het project moeten dit verbeteren.

Meer informatie over het project is te lezen in het persbericht van Provincie Gelderland.