Scenario's voor aquacultuur en tuinbouw in Caraïbisch Nederland

Project

Scenario's voor aquacultuur en tuinbouw in Caraïbisch Nederland

Wegstromend materiaal van het eiland Sint Eustatius beschadigt het omliggende koraal. Deze afvoer is afkomstig van grote gebieden van verlaten landbouwgrond die overbegraasd worden door wilde grazers zoals runderen, ezels en geiten.

Groen St. Eustatius
Groen St. Eustatius
Kaal land
Kaal land

Leidend voor de TripleP@Sea projecten in Caraïbisch Nederland is de biodiversiteit, met name die van de beschermde mariene ecosystemen rond de eilanden. De eilanden van Caraïbisch Nederland hebben allemaal last van erosie van verlaten agrarisch land, dat wordt overbegraasd door wilde grazers. Slib en modder bedekken de delicate koralen met een wolk van nevel, en herbiciden doden niet alleen de algen die leven binnen koraalpoliepen, maar al het plantaardig leven over het rif. Meststoffen leveren een overmaat aan voedingsstoffen, waarbij bepaalde soorten algen sneller groeien dan ze normaal zou doen.

Deze studie onderzoekt de mogelijkheden van een multifunctionele teeltsysteem dat bijdraagt ​​aan:

Afvalplek
Afvalplek
Erosie
Erosie
  1. Erosiepreventie en vermindering van afvoer van slib, stikstof en fosfaat,
  2. Nieuwe mogelijkheden voor het scheppen van werkgelegenheid in de agrarische sector,
  3. Lokale voedselproductie die Caraïbisch Nederlandse Antillen meer autonoom in de voedselproductie zal maken, en
  4. Verdere ontwikkeling van groen toerisme (op basis van lokale producten). 

Deze exploratieve studie zal zich richten op St Eustatius.