Scheidingstechnieken

Scheidingstechnieken

Door scheidingstechnieken kunnen we waardevolle componenten zoals hoogwaardige voedselingrediënten, bouwstenen voor bio-chemicaliën en biobrandstoffen uit een biomassastroom halen. Wageningen Food & Biobased Research heeft al tientallen jaren ervaring met scheidingstechnieken specifiek voor biomassa. In onze onderzoekscentra kunnen wij experimenteren met verschillende scheidingstechnieken en scheidingsprocessen.

Opsplitsen, drogen en vocht verwijderen

In veel gevallen scheidt men bij de oogst het gewas al in verschillende delen, met verschillende toepassingen. Maar bij de verdere verwerking worden de gewasdelen vaak nog verder in componenten opgesplitst. Dit is nodig omdat voor een toepassing vaak een bepaalde ‘zuiverheid’ of vaste verhouding van componenten nodig is. Naast opsplitsing in componenten, zijn ook drogen en/of het verwijderen van vocht bekende scheidingstechnieken.

Verschillende methoden

Behalve verontreinigingen verwijderen we met scheidingstechnieken vaak ook water uit biomassastromen. Om dat te kunnen doen zijn meerdere scheidingsstappen nodig. Wageningen Food & Biobased Research kan een scala aan scheidingsmethoden toepassen in haar onderzoekscentra:

 • Ionenwisseling
 • Droge fractionering
 • Membraanscheiding
 • Adsorptie
 • Chromatografie
 • Centrifuge
 • Precipitatie
 • Strippen
 • Gaswassen
 • Extractie
 • Filtratie
 • Persen
 • Indampen/drogen
 • Destillatie

Methode kiezen

De keuze voor een specifieke scheidingstechniek, of combinaties van scheidingstechnieken, bepalen we op basis van de gewenste productkwaliteit, scheidingsrendement en financiële mogelijkheden. Het scheidingsproces heeft niet alleen invloed op de zuiverheid van het eindproduct, maar kan ook een grote invloed op andere kwaliteitskenmerken hebben. Zo kan een verhoogde temperatuur, aanwezigheid van water of andere hulpstoffen een behoorlijke invloed op biomoleculen hebben, waardoor bijvoorbeeld functionaliteit van eiwitten (zoals schuimvermogen) verloren gaat of moleculen uiteen vallen.

Inzicht in productiekosten

De kosten voor scheidingsprocessen kunnen voor een eindproduct oplopen tot meer dan 50 procent van de totale productiekosten. Daarom is het bij de ontwikkeling van nieuwe biobased producten van belang vanaf het begin inzicht te hebben in eventuele kosten. Wageningen Food & Biobased Research kan dit financiële inzicht bieden en daarnaast de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van reststromen uit het scheidingsproces inzichtelijk maken. Ons doel is het neerzetten van een systeem waarbij we biomassa omzetten in een scala aan waardevolle productstromen tegen acceptabele kosten.

Projecten