60 mm pijp in het uiteinde van een hokfuik

Nieuws

Schieraal kan goed ontsnappen door buis in fuik voor wolhandkrab

Gepubliceerd op
7 augustus 2013

Er zijn experimenten uitgevoerd met verschillende typen fuiken voor de vangst van wolhandkrab, met verschillende formaten buizen waardoor schieraal kan ontsnappen. Hierdoor wordt het mogelijk om zonder bijvangst van aal in de gesloten periode op wolhandkrab te vissen. Dit staat in het rapport dat over het onderzoek is verschenen.

Foto: 60 mm pijp in het uiteinde van een hokfuik

Voorkomen bijvangst schieraal

Tijdens de evaluatie van het wolhandkrabseizoen 2011 is door de NVWA geconstateerd dat in de wolhandkrab-visserij met fuiken ongewenst (schier)aal wordt bijgevangen. Dit is een probleem in de periode september-november vanwege het visverbod op aal.

De optimale ontsnappingsmethode voor aal

De huidige ontsnappingsmethode is niet altijd en overal effectief (een ruif met 60 mm vierkante mazen en de puntzak van 60 mm gestrekte maas). De beroepsvisserij heeft gevraagd een experiment uit te voeren om de optimale ontsnappingsmethode te vinden voor bijgevangen aal.

Het experiment heeft aangetoond dat het aanbrengen van een pijp van 60 mm doorsnede en maximaal 30 cm in lengte een goedkope, effectieve en werkbare methode is om schieraal te laten ontsnappen. Dit is een goede aanvulling op de nu toegestane ontsnappings-mechanismen.

Samenwerking met de praktijk

Het experiment is uitgevoerd onder begeleiding van de Combinatie voor Beroepsvissers en PO-IJsselmeer in samenwerking met de beroepsvissers Rotgans, Bakker, Schilder, Smit, Last en Klop.