Project

Scholingstraject over voortplanting van vis voor docenten van AOC Wellant

Het Wellantcollege heeft jaarlijks 15 – 30 leerlingen die in het kader van hun opleiding gedurende een heel schooljaar de cursus visteelt volgen. De leerlingen leren zelf vis te telen en maken uitgebreid kennis met de consumptievis- en siervissector. Daarnaast volgen 15 – 30 volwassenen de cursus visteelt.

Deze cursus bestaat uit meerdere modules met een totale duur van 15 – 20 (wekelijkse) bijeenkomsten.  In beide gevallen gaat het om doelgroepen met een heterogene achtergrond die op MBO / MBO+ niveau een volwaardige cursus visteelt willen doen. De cursus stelt hun in staat stelt om zelfstandig in productie, installatie en/of handel actief te worden.

Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te kunnen bieden wil het Wellantcollege de expertise en faciliteiten van Wageningen UR benutten en een samenwerking starten waarbij Wageningen UR betrokken wordt bij de uitvoering van delen van de opleiding, met name op het gebied van voortplanting.

Aanpak

De visteeltdeskundigen van Wageningen UR maken in overleg met de docent van het Wellantcollege een aangepast dictaat Voortplanting en ontwerpen de practica. De docent wordt bijgeschoold. In het najaar 2009 of voorjaar 2010 wordt het traject aangeboden aan de leerlingen en (apart) aan de cursisten van het Wellantcollege. Alle ontwikkelde materialen en concepten zijn ook toegankelijk en bruikbaar voor anderen. Na de eerste keer uitvoeren zal ook gekeken worden of andere onderwijsinstellingen leerlingen/cursisten willen laten deelnemen.

Resultaten

  • Dictaat Voortplanting Vis geschikt voor MBO
  • Opzet van een tweedaags practicum Voortplanting Vis waarbij Wageningse kennis, docenten en faciliteiten worden ingezet
  • Samenwerking tussen Wageningen UR en Wellantcollege om samen Visteeltonderwijs aan te bieden
  • Mogelijkheid voor andere onderwijsinstellingen om aan te haken of materialen en concepten te gebruiken.