The Sustainability Consortium

Nieuws

Scientific American: The Sustainability Consortium gaat wereld radicaal veranderen

Gepubliceerd op
13 december 2012

Het mede door Wageningen UR gecoördineerde The Sustainability Consortium (TSC) is door het gerenommeerde tijdschrift Scientific American geplaatst in de top 10 ‘World Changing Ideas 2012’. Het gaat daarbij om ‘innovaties die radicaal genoeg zijn om ons leven te veranderen’. TSC standaardiseert in samenwerking met een groot aantal bedrijven, universiteiten en NGO’s methoden om op wetenschappelijk verantwoorde wijze duurzaamheid van consumentenproducten te meten. Het initiatief wordt door Scientific American gezien als een overtreffend meet- en informatiesysteem, mede door zijn overkoepelende en veelomvattende aanpak.

Steeds meer bedrijven gebruiken de TSC-standaard. Zo toetst de Amerikaanse supermarkt Wal-Mart, naast diverse Europese retailers, de TSC-producten in de praktijk. Dit doen zij door hun leveranciers de door TSC ontwikkelde vragenlijsten in te laten vullen. Op deze manier kan de duurzaamheid van alle producten vergeleken worden en discussies met leveranciers gevoerd worden om tot verbeteringen te komen. De leveranciers die in de pilot van Wal-Mart meedraaiden waren al goed voor een omzet die groter is dan de totale Nederlandse supermarktomzet. In de komende maanden volgen nieuwe pilots zowel in Amerika als in diverse Europese landen.  

Daarnaast slaat The Sustainability Consortium haar vleugels uit in Azië en meer in het bijzonder in China. China is een grote producent van diverse goederen, zoals elektronica en speelgoed, en consumeert steeds meer agrarische grondstoffen. Dit betekent een nog grotere invloed op het realiseren van wereldwijde duurzaamheidsdoelen. TSC wil haar werk ook bij de Chinese bedrijven onder de aandacht brengen en verder uitbouwen.

Nederlandse leden van TSC zijn bijvoorbeeld Ahold, Unilever, DSM en het Wereld Natuur Fonds. Het initiatief is enkele jaren geleden opgestart in Noord-Amerika en daarnaast zijn er vestigingen in Zuid-Amerika en Europa. Wageningen UR coördineert de Europese activiteiten.

The Sustainability Consortium (TSC) is een samenwerking tussen universiteiten, NGO’s en bedrijven die gezamenlijk methoden standaardiseren om duurzaamheid te meten. De ongeveer 100 aangesloten bedrijven gebruiken deze methoden om de duurzaamheid van hun producten en die van hun toeleveranciers te beoordelen en op basis daarvan tot verbeteringen te komen. www.sustainabilityconsortium.org Op deze site kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief.