Nieuws

Sectoren met hoge toeslagen meest getroffen bij GLB-hervorming

Gepubliceerd op
6 december 2011

Het Europees landbouwbeleid gaat veranderen.

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om de inkomenssteun op een andere manier te verdelen, om meer in te zetten op vergroening en de productiesteun verder af te bouwen. Dat heeft op verschillende landbouwbedrijven direct effect.

Voor de onderhandelingen die nu starten heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het LEI, onderdeel van Wageningen UR, om inzicht gevraagd in de mogelijke effecten. Hierover publiceerde het LEI het rapport Bedrijfstoeslagen na 2013.

De gevolgen van het nieuwe landbouwbeleid zijn voor alle boeren anders. Het zijn vooral de intensieve melkveehouders, vleeskalverhouders en akkerbouwbedrijven met zetmeelaardappelen die flink minder steun uit Europa zullen ontvangen.

Volgens de onderzoekers zullen melkveehouders en telers van zetmeelaardappelen het direct in de portemonnee merken. De zuivel- en aardappelzetmeelmarkten zullen namelijk niet of nauwelijks reageren, waardoor de gevolgen grotendeels voor rekening van de boeren komen.

Dit geldt in mindere mate ook voor de markt van rosékalfsvlees. Voor de witvleeskalverhouders zullen de gevolgen minder groot zijn, omdat voor deze specifieke markt een deel van de effecten kan worden doorberekend richting de consument.

Lees hier meer over de verwachte inkomenseffecten in de sector

Publicatie