Seminar Personalised Nutrition and Health, TNO en WUR, 2020 editie

Evenement

Seminar Personalised Nutrition and Health

Meer dan ooit is de voedingssector hot! Op het gebied van onderzoek, industrie, handel, foodservice en (e)retail is er sprake van grote en elkaar versterkende dynamiek. Relatief nieuwe ontwikkelingen zoals voeding en gezondheid op persoonlijke maat, oftewel personalised nutrition and health vragen u als professional in te spelen op veranderende marktkansen. De consument is veel bewuster geworden en voedt zich graag met voeding die echt bijdraagt aan zijn of haar gezondheid. Tijdens het seminar krijgt u een update over de huidige stand van zaken en de nieuwe mogelijkheden van onderzoek en business in personalised nutrition.

Organisator Wageningen Academy
Datum

di 21 april 2020

Locatie Wageningen Campus
Prijs € 495,00

Praktische informatie
Prijs € 495,­ per persoon, inclusief lunch, koffie/thee/frisdrank en afsluitende netwerkborrel.
Registratie deadline 14 april, of tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Min/Max deelnemers 15 - 30

Programma en onderwerpen

De onderwerpen van het seminar worden door verschillende specialisten ingeleid, waarbij ruime gelegenheid zal zijn voor interactie en praktijk. De volgende vragen worden behandeld:
- Hoe kunnen we consumenten écht beter helpen de juiste voedingskeuzes te maken?
- Kunnen we actuele gezondheidsstatus koppelen aan persoonlijke voedingsadviezen?
- Hoe kan de voedingssector een businessmodel maken van personalised nutrition and health?
- Welke technologische ontwikkelingen maken personalised nutrition & health mogelijk?
- Hoe kan de voedingssector innovatieve ideeën omzetten in producten en diensten voor de consument?
- Met welke wet­ en regelgeving krijg je te maken bij personalised nutrition & health (PNH)
- Maak kennis met start­ups op het terrein van PNH

Doelgroep

Dit seminar is ontwikkeld voor professionals (hbo / wo ­niveau), die hun kennis over Personalised Nutrition and Health willen vergroten. Specifiek interessant voor managers (R&D, business development, product, brand, innovatie) consultants en marktonderzoekers.

Resultaat

Na het seminar beschikt u over actuele, wetenschappelijke kennis op het gebied van Personalised Nutrition and Health. Hierbij wordt er met name ingegaan op huidige en verwachte markt toepassingen en hoe deze te relateren zijn aan uw werkzaamheden. Na afloop bent u in staat de opgedane kennis te vertalen naar een toekomstgerichte visie.

Cursusleider

De cursusleider van dit seminar is Nard Clabbers, TNO.

Veelgestelde vragen

> FAQs

Meer cursussen en traningen

> Agenda

> Maatwerk

Nieuwsbrief

> Aanmelden