Product of dienst

Sensornetwerken

In iedere kas wordt gemeten. Draadloze sensornetwerken maken het eenvoudiger en goedkoper om op meerdere punten te meten. Deze techniek wordt draadloze sensor node genoemd en bestaat uit een radio met antenne, een microprocessor met geheugen en een batterij. Er zijn sensoren voor (plant) temperatuur, luchtvochtigheid, CO2-gehalte, lichtintensiteit en EC in substraatmatten.

Een draadloze sensor met: 1) de microprocessor en radio, 2) weerdichte verpakking, 3) batterij en 4) sensor in een weerhuisje.
Een draadloze sensor met: 1) de microprocessor en radio, 2) weerdichte verpakking, 3) batterij en 4) sensor in een weerhuisje.

De draadloze sensor maakt als een knooppunt deel uit van een sensornetwerk waarin ze met elkaar communiceren en data kunnen uitwisselen of doorgeven. De onderzoekers van Wageningen University & Research hebben samen met het bedrijfsleven een netwerk van sensoren ontwikkeld en gebruiken deze techniek in verschillende projecten waar we voor tuinders klimaatverschillen in beeld kunnen brengen. De resultaten zullen in de toekomst worden gebruikt om de draadloze meettechniek te verbeteren en kennis over kasklimaat te vergroten om nieuwe en betere klimaatsturingen te ontwerpen.