Sierteeltgewassen als bron voor groene gewasbeschermingsmiddelen

Nieuws

Sierteeltgewassen als bron voor groene gewasbeschermings- middelen

Gepubliceerd op
6 juli 2015

Sierteeltgewassen bevatten van nature plantenstoffen met een beschermend effect tegen ziekten en plagen in land- en tuinbouw. Dit kwam naar voren uit een literatuurstudie die Fytagoras heeft uitgevoerd. Dit wordt nu concreet bevestigd in het door de topsector T&U gefinancierd project ‘De Sierteelt in de Biobased Economy’.

Een consortium van FloraHolland, Kenniscentrum Plantenstoffen (KCP), Wageningen UR, Fytagoras en Prisna doet onderzoek naar de mogelijkheid om groene gewasbeschermende stoffen te winnen uit sierteeltgewassen. Circa 20 sierteeltgewassen zijn specifiek voor dit doel door een aantal telers vrij van ziekten en plagen en zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen opgekweekt. Vervolgens zijn extracten gemaakt van de groene plantendelen, de bloemen en soms ook de wortels. Aan deze collectie is een aantal sierteeltextracten uit de extractenbibliotheek van KCP toegevoegd.

Al deze extracten worden getoetst door Wageningen UR Glastuinbouw op een aantal belangrijke ziekten en plagen zoals echte meeldauw, Botrytis, bladluizen, spint en trips. De extracten worden chemisch geanalyseerd door PRI Bioscience. Extracten van een aantal sierteeltgewassen blijken effectief in de beheersing van o.a. spint, Botrytis en echte meeldauw. Onderzoek naar bladluis en trips loopt nog.