Nieuws

Situatie PROTA verandert in 2013

Gepubliceerd op
22 januari 2013

De afgelopen jaren zijn de inkomsten die PROTA heeft gegenereerd teruggelopen. Omdat er op dit moment geen zicht is op een substantiële gift of overheidsbijdrage worden de activiteiten in het komende jaar geleidelijk teruggebracht en zal er gezocht worden naar andere taken voor de vier medewerkers van het Wageningse PROTA team.

Er zijn circa 7000 nuttige planten die een cruciale rol kunnen spelen in de voedselzekerheid, gezondheidszorg en inkomensverbetering van 1,2 miljard Afrikanen die leven ten zuiden van de Sahara. PROTA (Plant Resources of Tropical Africa) is een uniek project waarin de beschikbare informatie van die nuttige Afrikaanse planten wordt verzameld, gevalideerd en beschikbaar gemaakt via boeken en een interactieve database. Ook met het oog op het behoud van de biodiversiteit speelt PROTA een belangrijke rol.


De vele internationale partners die bij het project betrokken zijn, hebben in 2000 een internationale stichting, de PROTA Foundation, opgericht. PROTA is toen gestart met het in kaart brengen van alle nuttige planten en twee jaar later begonnen met het bewerken en publiceren van alle informatie die er over deze planten beschikbaar is. Sindsdien zijn ruim 3500 planten gepubliceerd.

De PROTA Foundation is, net als het Wageningen Universiteits Fonds, een erkende en onafhankelijke ANBI stichting, en zal haar activiteiten zoveel mogelijk voortzetten. De stichting heeft ook inkomsten, bijvoorbeeld uit de verkoop van boeken en andere diensten.


Zodra er nieuwe middelen beschikbaar komen zal het team de uitvoering ter hand nemen of worden ingehuurd om nieuwe planten(groepen) te publiceren. Voor de veiligstelling van de PROTA-erfenis, de financiering van het onderhoud en beheer van de interactieve database op de lange termijn, wordt in elk geval nog naar een oplossing gezocht.


Meer informatie bij Roel Lemmens, de directeur van PROTA, of via de homepagina van de stichting www.PROTA.org of de interactieve database www.PROTA4U.org