begroeid gebouw

Achtergronden bij onze advertenties

Slimmer groen in de stad

NRC Weekend, 14-1-2012

Groenvoorzieningen in de stad maken mensen gezonder en gelukkiger en dragen bij aan klimaatbestendigheid en aan de werkgelegenheid. Om al dievoordelen te realiseren, moeten groenvoorzieningen slim worden aangelegd, bijvoorbeeld door planten te kiezen die schone lucht produceren, onderhoudsarm zijn en weinig last van ziekten en plagen hebben. Wageningen UR doet samen met de groensector onderzoek en werkt ideeën uit waarmeegemeenten de groenvoorziening in de stad kunnen optimaliseren. Wageningen UR werkt daarmee aan de kwaliteit van leven.

Download:

Websites

  • De Groene Stad - Informatie en nieuws over alle aspecten van de groene stad, ook voor beleidsmakers
  • Straatbomen  - Over het gebruikswaardeonderzoek van straatbomen.
  • Onderzoek ‘Goed Groen’  - Onderzoeksthema en verslag en bijdragen aan workshop najaar 2011.