Nieuws

Sociale Moestuin voor en door Sliedrechters

Gepubliceerd op
11 december 2012

Een tuin waarin inwoners van Sliedrecht kunnen zaaien, telen en oogsten, maar bovenal elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens een buurtbarbecue in 2010 ontstond het idee voor een dergelijke Sociale Moestuin. Een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door studenten van Wageningen University toonde aan dat er in de gemeente voldoende draagvlak voor zo’n tuin is, en dat de tuin in potentie kan uitgroeien tot een lommerrijk parkgebied voor heel Sliedrecht. Om de droom van de Sociale Moestuin uit te werken en van concrete handvatten te voorzien, vroeg Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht ondersteuning aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre). Inmiddels heeft de Moestuin ook een prijs gekregen.

Sliedrechters worden gezien als echte doorpakkers. Zij benutten kansen als die zich voordoen, aldus deze opvatting. Een dynamische context om een wetenschapswinkelonderzoek uit te voeren. Na de aanvankelijke onduidelijkheid over een locatie werd met behulp van de gemeente een locatie gevonden in het centrum van Sliedrecht. In juli 2012 ging de eerste schop in de grond. In de korte tijd dat de tuin nu bestaat, is er een inrichtingsplan opgesteld, zijn er groenten gekweekt en is er ook al geoogst. Zo heeft restaurant ‘Heeren van Slydregt’ al diverse producten in de keuken gebruikt en heeft de voedselbank een oogst andijvie in ontvangst genomen. In het kader van teambuilding hebben ambtenaren van de gemeente Gorinchem een dag op de tuin meegeholpen. De nabijgelegen kinderboerderij levert de mest voor de tuin en samen met het milieu- en educatiecentrum wordt gekeken hoe de educatieve vragen van scholen te bedienen.

Ontmoeten

De bestuursleden en sympathisanten bruisen van de ideeën en hebben ‘ontmoeten’ als centrale doelstelling voor de moestuin. Daarnaast moet de moestuin vooral een duurzame kostenneutrale centrumfunctie krijgen voor collectieve voedselproductie in de lokale gemeenschap. Vanuit deze kernpunten gaat het onderzoek uit van twee ontwikkelingen: De inrichting en exploitatie van de moestuin en van de omgeving waar de tuin onderdeel van uitmaakt.

Omgeving bij moestuin betrekken

In het onderzoek wordt gesteld dat het gebied waar de moestuin onderdeel van uitmaakt de potentie heeft uit te groeien tot een lommerrijk parkgebied dat heel Sliedrecht kan bedienen. Dit is nadrukkelijk een verhaal van de lange termijn en een proces waarbij een regierol voor de gemeente is weggelegd.

In een dergelijk toekomstperspectief kan de Sociale Moestuin zich ontwikkelen tot het ontmoetingscentrum in Sliedrecht voor voorlichting en educatie over voedselproductie en sierteeltgewassen. Een plek waar in samenwerking met (agrarische & horeca) ondernemers, particulieren en volkstuinders markten en proeverijen gehouden worden. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten en verbinden, zowel ruimtelijk als sociaal.

Slagvaardige organisatie

In het onderzoek worden een aantal cruciale onderwerpen genoemd die van belang zijn om te komen tot een slagvaardige organisatie en uitvoering van de Sociale Moestuin in Sliedrecht. De belangrijkste aandachtspunten zijn: Het borgen van de continuïteit via een krachtig stabiel bestuur, met expliciete aandacht voor de aansturing, ondersteuning en beloning van vrijwilligers. Daarnaast is het van groot belang te werken aan goede relaties en het maken van heldere afspraken met ‘buren’, samenwerkingspartners en gemeente. Voor de exploitatie van de tuin is het tot slot van belang voldoende inkomsten te verwerven en grip te houden op de ontwikkeling van de financiële situatie.

Het rapport 'Sociale Moestuin Sliedrecht' wordt op 12 december 2012 overhandigd aan wethouder Ad de Waard en Mirjam Lankreijer, voorzitter van de Sociale Moestuin.