Persbericht

Sociale cohesie eigen dorp vraagt actieve inzet bewoners

Gepubliceerd op
4 april 2013

Zelf activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op de integratie van sociale netwerken. Zo kunnen bewoners bijdragen aan het behouden en versterken van de sociale cohesie in hun dorp. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University and Research centre) deed naar de leefbaarheid in het Brabantse dorp Nederwetten.

De Dorpsraad van Nederwetten (750 inwoners) heeft de Wetenschapswinkel verzocht om de wensen voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp in kaart te brengen. Daarbij ging het vooral om de vraag hoe de ontwikkeling van activiteiten en voorzieningen kan bijdragen aan het behouden en versterken van de sociale cohesie in Nederwetten. Want maatschappelijke ontwikkelingen als het wegvallen van klassieke sociale structuren (bijvoorbeeld ontkerkelijking) en individualisering treffen ook dit kleine dorp. De uitkomsten van het onderzoek kan de Dorpsraad van Nederwetten gebruiken om advies te geven aan het college van B&W van de gemeente Nuenen c.a. waartoe Nederwetten behoort.

Levendig verenigingsleven

Nederwetten heeft een levendig verenigingsleven. Er zijn 27 verenigingen en clubs actief op het gebied van sport, carnaval, muziek, cultuur en natuur. Binnen de verenigingen en actieve bewonersgroepen is zeker sprake van sociale cohesie, maar onderling wordt weinig samengewerkt. Daarnaast zijn er weinig plekken in het dorp waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. En juist deze ontmoetingsplekken zijn belangrijk om de sociale cohesie te behouden en te versterken.

Op grond van literatuurstudie, interviews, observaties en een enquête komt de Wetenschapswinkel met een aantal aanbevelingen. Kern hiervan is dat de bewoners van Nederwetten zich actief moeten (blijven) inspannen en deelnemen aan het dorpsleven als zij de sociale cohesie willen behouden. Daarbij gaat het niet alleen om cohesie binnen groepen bewoners (zogeheten horizontale sociale cohesie), maar juist ook om cohesie tussen groepen bewoners onderling en tussen bewoners en organisaties die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp (verticale sociale cohesie).

Actieve toenadering tot nieuwe bewoners

Andere aanbevelingen zijn onder andere dat actief toenadering tot nieuwe bewoners moet worden gezocht en dat zij (net als de andere bewoners) op de hoogte blijven van dorpsactiviteiten. Een te sterke cohesie binnen groepen moet worden voorkomen door de verschillende groepen regelmatig met elkaar in contact te brengen. Ten slotte is het belangrijk om bij het organiseren van activiteiten toenadering te zoeken tot verschillende sociale netwerken en organisaties om van hun kennis en organiserend vermogen gebruik te maken.

Presenteren rapport

Op vrijdagmiddag 5 april (16.00 uur) wordt het rapport van de Wetenschapswinkel aangeboden aan B&W van de gemeente Nuenen c.a. in de Multifunctionele Accommodatie De Koppelaar te Nederwetten.

Het Wetenschapswinkelrapport nr. 293 met de titel Sociale cohesie in Nederwetten; samen werken aan de toekomst van het dorp’ is ook te downloaden vanaf de Wetenschapswinkel.