Uitgave

Sociale media - nieuwe wegen naar sociale innovatie

Dit voorliggende boekje mikt op sociale innovatie. Als we Emile Durkheim als grondlegger van de sociologie serieus nemen, dan staan we slechts aan het begin van een nog lange weg, waarbij maatschappelijk bewustzijn aanvankelijk als bijproduct en pas veel later door de burger als doel wordt ervaren. In dit boekje wordt duidelijk dat het avontuurlijk schemergebied tussen individualisme en collectivisme in een extra slingerbeweging terecht is gekomen.