Spacetaste, tegen gronderige smaak bij kweekvis

Project

Spacetaste, tegen gronderige smaak bij kweekvis

Het EU-project “SpaceTaste” onderzoekt hoe de vaak muffe gronderige smaak (‘off flavour’) bij kweekvis uit recirculatie aquacultuur systemen (RAS) verminderd kan worden. Ondanks dat al veel onderzoek gedaan is naar 'off flavour' in kweekvis is er nog steeds geen goede oplossing voor het probleem.

Wat is 'off flavour'?

Er is sprake van 'off flavour' als er ongewenste smaak en/of geur in voeding zit. Bij producten uit aquacultuur gaat het meestal om een muffe gronderige smaak veroorzaakt door geosmin and 2-methyl-iso-borneol (MIB) in visweefsel. 'Off flavour' komt voor bij vissen gekweekt in land-based aquaculture productiesystemen met hoog nutriëntengehalte zoals vijversystemen en RAS-systemen.

Economische gevolgen

'Off flavour' bij kweekvis betekent economische schade voor de aquacultuur-industrie. De consument zal de vis minder kopen vanwege de onaangename bijsmaak. Bovendien zijn er hogere kosten om 'off flavour' te verwijderen voordat het product de markt op gaat.

Drie speerpunten

Om de 'off flavour' bij kweekvis uit RAS-systemen terug te dringen kijkt men binnen het project naar drie speerpunten:

  1. Preventieve strategie: verminderen van de microbiële productie van geosmin en MIB in aquacultuur productiesystemen;
  2. Curatieve strategie: verwijderen van geosmin en MIB uit viskweekwater;
  3. Alternatieve strategie: optimaliseren van het zuiveringsproces.

» www.spacetaste.eu