Nieuws

Spectaculaire opkomst zwartbekgrondel in het Markermeer

Gepubliceerd op
17 juni 2013

Verschillende soorten grondels zijn nieuw waargenomen in het IJsselmeergebied, doordat er met de aanleg van het Donau-Main kanaal in 1992 een vrije doorgang is ontstaan voor vissen tussen de stroomgebieden van de Donau en de Rijn.

Foto: Zwartbekgrondels worden sinds 2004 waargenomen in Nederland

De laatste jaren zijn enkele grondelsoorten nieuw waargenomen in Nederland; de marmergrondel in 2002, de zwartbekgrondel in 2004, de Kesslers grondel in 2007 en de Pontische stroomgrondel in 2009. Alle soorten zijn in 2012 in het IJsselmeergebied waargenomen. De zwartbekgrondel heeft in 2012 in het Markermeer een spectaculaire opkomst laten zien.

Monitoren en bemonsteren

IMARES Wageningen UR voert verschillende bemonsteringen en monitoringsprojecten in het IJsselmeer en Markermeer uit. Hiervoor wordt zowel het open water als de oever bemonsterd. Daarnaast worden ook vangstgegevens van enkele beroepsvissers verzameld in een project over het in kaart brengen van zeldzame vissen en diadrome vissen. De gegevens bieden een goed handvat om de opmars van de exotische grondels in het IJssel- en Markermeer in de gaten te houden.

Zwartbekgrondel doet het goed

Met name de zwartbekgrondel (zie foto) heeft een spectaculaire opmars gemaakt. De zwartbekgrondel is in 2011 in het oeverbemonsteringsproject voor het eerst waargenomen in het zuidelijke deel van het Markermeer bij Muidenberg-Muiden (Figuur, linksonder), terwijl in de reguliere bemonstering van het open water deze soort in 2011 nog niet aangetroffen werd. De soort werd in 2011 ook aangetroffen bij beroepsvissers in het Markermeer, maar ook in het IJsselmeer. In 2012 werd de soort zowel in de open-waterbemonstering als de oeverbemonstering over het gehele Markermeer aangetroffen (zie beide rechter figuren). Op een aantal locaties in de oeverbemonstering was de zwartbekgrondel veruit de meest voorkomende vissoort en ook in de open-waterbemonstering behoorde de soort in sommige trekken tot één van de meest voorkomende soorten in de vangst. Daarnaast werd in 2012 de vissoort wederom in het IJsselmeer in de vangsten van beroepsvissers aangetroffen, terwijl deze nog niet in de oeverbemonstering en open water bemonstering aangetroffen werd.

Figuur: Vangsten van zwartbekgrondel in de kuil tijdens de reguliere open water bemonstering (bovenste twee figuren) en langs stenen oevers tijdens de oeverbemonstering (onderste twee figuren) in 2011 en 2012. In 2012 komt de zwartbekgrondel zowel in de open water bemonstering als in de oeverbemonstering over het hele Markermeer voor, maar nog niet in het IJsselmeer.

Water1.png
Water 2.png