Promotie

Spel en simulatie voor het verkennen van veerkracht van rurale landschappen

In de afgelopen decennia is de invloed van marktveranderingen en wetgeving ter bevordering van natuurbescherming sterk toegenomen in kleinschalige boerengemeenschappen. Het vermogen van deze gemeenschappen om met de effecten van deze vele veranderingen om te gaan is essentieel voor de continuïteit van leven in rurale gebieden overal ter wereld.

Promovendus dr.ir. EN (Erika) Speelman
Promotor prof.dr.ir. PA (Pablo) Tittonell
Copromotor dr.ir. JCJ (Jeroen) Groot
Copromotor dr LE García-Barrios
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Farming Systems Ecology
Datum

wo 14 mei 2014

Het is daarom van belang om te kijken hoe boerengemeenschappen tot op heden met deze sterk veranderende omgeving zijn omgegaan en om middelen te ontwikkelen die het aanpassingsvermogen van boerengemeenschappen helpen versterken.

Om de veerkracht van betwiste agrarische landschappen te verbeteren is het versterken van het adaptieve vermogen van gemeenschappen krachtiger dan het versterken van het adaptieve vermogen van individuele huishoudens.
Erika Speelman
De vier verschillende spel en simulatie middelen die binnen dit project zijn ontwikkeld en toegepast met verschillende belanghebbenden, lieten zien dat deze middelen het begrip van moeilijke concepten en processen bevorderde en een mogelijkheid boden voor het delen van ideeën tussen participanten.

Spel- en simulatiemiddelen

Dit proefschrift behandeld beide punten. Uitvoerig veldwerk in de casus van een kleinschalige boerengemeenschap in een biosfeerreservaat in Chiapas, Mexico, liet zien dat gemeenschappen veerkracht ten opzichte van de soms sterk negatieve effecten van veranderingen in markten en wetgeving kunnen ontwikkelen. Verbeterde lokale organisatie, diversificatie van landgebruik en samenwerking onder boeren bleken essentieel in dit proces. De vier verschillende spel en simulatie middelen die binnen dit project zijn ontwikkeld en toegepast met verschillende belanghebbenden, lieten zien dat deze middelen het begrip van moeilijke concepten en processen bevorderde en een mogelijkheid boden voor het delen van idee├źn tussen participanten.