lege_stoelen_in_plenaire_zaal_tweede_kamer

Nieuws

Staatssecretaris Dijksma streeft naar verbod per 1 maart 2016

Gepubliceerd op
23 november 2015

Staatssecretaris Dijksma van Milieu heeft de Tweede Kamer per brief laten weten te streven naar 1 maart 2016 als ingangsdatum voor de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zij volgt daarmee de wens van de Kamer om het verbod vóór de start van het groeiseizoen van 2016 in te laten gaan. Voor het zover is moeten nog diverse stappen worden gezet.

Adviesaanvraag Raad van State

Om de ingangsdatum van 1 maart te kunnen halen wil de staatssecretaris het ontwerpbesluit op 1 december aanstaande voor advies naar de Raad van State sturen. Eventuele voor die tijd door een Kamermeerderheid gesteunde wensen worden meegenomen in de aanvraag.

Debat

Dijksma houdt rekening met de toezegging van haar voorganger om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het ontwerpbesluit met de Kamer is besproken. De Kamer heeft inmiddels besloten om op 13 januari een debat te houden over gewasbescherming n.a.v. de beantwoording van de vragen (166) over het ontwerpbesluit.

EFSA

Dijksma refereert in haar brief ook aan het recente EFSA rapport, waarin wordt geconcludeerd dat glyfosaat niet kankerverwekkend is en dat het geen risico vormt voor de menselijke gezondheid. Volgens Dijksma is het verbod gericht op verbetering van de milieukwaliteit (gebruik) en niet op regulering van specifieke stoffen of stofgroepen (toelating), en los staat van het Europese herbeoordelingstraject van glyfosaat.