Symposium

Stadslandbouw en glastuinbouw: een (on)mogelijke samenwerking?

Is stadslandbouw een kans voor de glastuinbouw? Wageningen UR Glastuinbouw en CropEye willen de plussen en de minnen, de waarheden en onwaarheden nu wel eens boven water hebben. Daarom organiseren zij op 17 oktober een arenasessie in de vorm van een echte werksessie.

Organisator
Datum

do 17 oktober 2013 19:00 tot 21:30

Locatie GreenQ/Improvement Centre, Violierenweg 3, Bleiswijk
De glastuinbouwsector heeft het moeilijk: prijsvorming staat continu onder druk en de sector is gevangen in een denken en doen gericht op kostenbesparing.

Stadslandbouw heeft zich gevestigd als trend in de maatschappij. Mensen willen direct betrokken zijn bij hun voedsel, niet omdat er een noodzaak voor is, maar omdat voedsel de essentie van mensen weer raakt. Overheden voelen dit aan en komen met heuse voedselvisies voor hun stad.

Waarom zijlijn

Wat gebeurt er in de stadslandbouw? Er zijn veel verschillende interpretaties van de term. Maar planten telen hoort erbij en dat is het vak van de glastuinbouw. Dus waarom blijft de Nederlandse tuinbouwsector langs de zijlijn toekijken?

Het is belangrijk om helder te krijgen of stadslandbouw een kans is voor de glastuinbouw. Daarom organiseren CropEye en Wageningen UR-Glastuinbouw op 17 oktober een arenasessie.

U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen. En denkt u na afloop: ‘We gaan het proberen met de stadslandbouw’. Dan kunt u nog meedoen met de business challenge van Stadslandbouw Den Haag.