Nieuws

Stadslandbouw in kantoorpand in Den Haag

Gepubliceerd op
18 september 2013

Het initiatief van stadslandbouw in Den Haag heeft veel reacties in de tuinbouw teweeg gebracht. Gemeente Den Haag heeft een leegstaand gebouw – De Schilde – ter beschikking gesteld voor voedsel-gerelateerde activiteiten. Wageningen UR Glastuinbouw is erbij betrokken voor begeleiding en voor technische doorrekening van de plannen.

Maar waarom tuinbouw in een gebouw als het Westland om de hoek ligt? Stadslandbouw is onzin, en teelt in gebouwen is helemaal weggegooid geld! Waarom steekt Wageningen UR hier zijn tijd in? Omdat dit een uitgelezen kans is voor de tuinbouw om haar relevantie voor de maatschappij te laten zien!

Dichter bij de consument

Er wordt miljoenen verloren aan verpaupering van kantoorgebouwen en –wijken, obesitas is een epidemie aan het worden, mensen vereenzamen en consumenten weten niets van de herkomst van hun voedsel en benaderen het daardoor als industrieel bulkproduct wat voor 25ct per komkommer in de stunt mag liggen. Daarom moeten we inzetten op stadslandbouw. Met voedsel kunnen we nieuw elan brengen in verslechterende omstandigheden. Met voedselproductie ter plekke (hoe symbolisch ook) kunnen we de waarde van tuinbouw weer onder de aandacht brengen – en direct mensen een goed gevoel geven. Naast ‘Kom in de Kas’ en andere prachtige communicatievormen moeten we met behulp van voedsel dichter bij de consument komen, met activiteiten die hen raken.

Initiatieven

En de business case van stadslandbouw dan? Die is inderdaad lastig. Op een creatieve manier moeten diensten die nu veelal niet bestaan of die nu in het sociale of medische vangnet zitten, betaald krijgen. Waar enkele professionele stadslandbouwinitiatieven in Nederland er al mee experimenteren, hopen we in De Schilde deze creativiteit bijeen te krijgen. Op dit moment begeleidt Wageningen UR Glastuinbouw 5 initiatieven met het opstellen van concrete businesscases rond voedsel en gezondheid. Doe met ons mee en geef de tuinbouw een gezicht in de stad!