Nieuws

Stadslandbouw ongehinderd door fijnstof

Gepubliceerd op
14 november 2013

In de stad is de lucht minder schoon dan op het platteland of in het bos. Dat is een gegeven. Maar zijn de producten die er geteeld worden ook minder schoon? De afgelopen zomer zijn er metingen gedaan naar het effect van luchtvervuiling op het gewas.

In twee series van analyses is op een van meest gevoelige stukjes Nederland het effect van luchtvervuiling op de voedselveiligheid bepaald: de daktuin langs de A10 in Amsterdam. Dit kleine onderzoek suggereert geen statistisch onderbouwde claim, maar geeft het eerste gevoel met de orde van grootte van verontreiniging van gewassen in gebieden met luchtverontreiniging. Ook kan er een groot verschil zijn in depositie op de grond en op een dak omdat niet al het stof mee naar boven stijgt.

snelweg.jpg

Eind van de zomer werden zes verschillende producten ongewassen bemonsterd op zware metalen (cadmium, kwik, lood) en PAK’s (poly-aromatische carbonaten). Dit geeft direct de worst-case benadering. Uit de resultaten bleek dat er op kruiden (munt, peterselie, rozemarijn en bieslook) net boven de meetgrens, maar in de meeste gevallen onder de EU-referentiewaarden lood en cadmium gevonden werd. Ook werden er sporen van PAK’s gevonden. Op bessen (kruisbes) en groenten (rode kool) kon geen vervuiling gemeten worden.

Omdat de EU-referentiewaarden worden vastgesteld met gewassen product, is een tweede bepaling gedaan met gewassen munt. Hieruit bleek dat eventuele vervuiling volledig van het blad afgespoeld kan worden. Het fijnstof is dus in zeer kleine hoeveelheden aanwezig op het blad, maar kan door het gangbare gebruik van wassen goed van het product afgespoeld worden.


Tycho Vermeulen (Wageningen UR Glastuinbouw)